Regulamin Programu Czyste Powietrze

Materiały do pobrania:

1. Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Regulamin Programu Czyste Powietrze – od 25. 01.2022 (POBIERZ)

2. Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane - podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Podstawowy poziom dofinansowania – od 25.01.2022 (POBIERZ)

3. Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Podwyższony poziom dofinansowania – od 25.01.2022 (POBIERZ)

4. Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Najwyższy poziom dofinansowania – od 25.01.2022 (POBIERZ)