PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Badanie UOKiK potwierdza: kotły KOSTRZEWA zgodne z europejskimi normami

Wielu producentów kotłów c.o. wprowadzało w błąd konsumentów, sprzedając urządzenia niespełniające obowiązującej dyrektywy ekoprojektu. Kontrola UOKiK potwierdziła rzetelność producencką marki Kostrzewa.

17/02/2021

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji skontrolował w ubiegłym roku 658 modeli kotłów centralnego ogrzewania, w tym laboratoryjnie 48 modeli. Aż 284 modele miało wady formalne np. błędne oznakowanie i dokumentację, a 12 okazało się nie spełniać obowiązujących poziomów emisji szkodliwych substancji, takich jak pył, tlenek węgla czy tlenki azotu.

 

Wszystkie poddane kontroli kotły c.o. marki KOSTRZEWA tj. EEI Pellets 12 kW, EEI Pellets 15 kW, Mini Bio Luxury B 12 kW, Mini Bio NE 10 kW, Mini Bio NE 20 kW były prawidłowo oznakowane i posiadały prawidłową dokumentację.

 

Kontrolerzy zlecili również badania laboratoryjne wprowadzonych do obrotu kotłów realizowane przez akredytowane laboratorium z doświadczeniem w zakresie badań technicznych kotłów c.o.

 

W naszym przypadku do badania wytypowano model EEI Pellets 12 kW. Urządzenie zostało drobiazgowo przebadane przez specjalistów. Testy trwały łącznie 8 dni i potwierdziły wiarygodność certyfikatu. To dobra wiadomość dla tych, którzy zaufali marce. Klienci wybierający urządzenia KOSTRZEWA mogą być pewni, że to dobry wybór, a kocioł na pelet oszczędza paliwo, dba o powietrze i charakteryzuje się niskim poborem energii elektrycznej.

 

Ze sprawozdania z badania katowickiego zakładu wynika, że kocioł EEI PELLETS 12 kW nie tylko spełnia wymogi ekoprojektu, ale biorąc pod uwagę sześć na jedenaście weryfikowanych parametrów, uzyskuje noty lepsze niż podczas badania certyfikacyjnego w czeskim laboratorium.

 

Efekty działań UOKIK oraz Inspekcji Handlowej:

  • Do tej pory UOKIK wszczął 22 postępowania administracyjne w sprawie 114 modeli kotłów na paliwo stałe (wadliwych pod kątem dokumentacji, jak i wykazujących nieprawidłowości konstrukcyjne).
  • W 28 sprawach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu.
  • UOKIK zakończył 11 postępowań w związku z usunięciem niezgodności formalnych. Sześć postępowań w tym zakresie jest w toku.
  • W sprawie przekroczonych parametrów emisji aktualnie są prowadzone 4 postępowania w stosunku do 4 modeli kotłów.
  • Urząd wszczął jedno postępowanie w związku z nieszczelnością kotła.

 

W trakcie realizowanych przez wojewódzkie inspektoraty IH kontroli kotłów na paliwo stałe w 171 przypadkach przedsiębiorcy odpowiedzialni za nieprawidłowości przy wprowadzeniu kotłów na rynek podjęli dobrowolne działania naprawcze i uzupełnili wymagane informacje, np. o właściwym rodzaju paliwa, jakim należy palić.

 

Ponadto pracownicy UOKIK oraz Inspekcji Handlowej sprawdzili w 2020 roku 37 954 aukcje kotłów sprzedawanych na popularnych platformach (m.in. Allegro.pl, OLX.pl, sprzedajemy.pl, lento.pl, gumtree.pl, gratka.pl). Zakwestionowano 7 223 aukcje, na których sprzedawcy oferowali kotły niezgodne z wymaganiami. Prezes UOKIK poinformował właścicieli tych platform o obowiązujących przepisach i wnioskował o usunięcie takich ofert lub poprawienie ich. W większości przypadków zostały one usunięte.

 

UOKIK i IH wyeliminowali do tej pory ponad 7,2 tys. ofert internetowych, a ponad 170 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze.

 

Co istotne, przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań może zostać zobowiązany do jego odkupienia i demontażu.

 

Link do listy kotłów poddanych kontroli

fot. źródło: www.uokik.gov.pl