Program Ciepłe Mieszkanie
dla budownictwa wielorodzinnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nową edycję programu z dotacjami do wymiany kopciuchów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperacji w domach wielorodzinnych. Po wsparcie należy zgłaszać się do siedziby gminy w miejscu zamieszkania.

Kto skorzysta? Jakie inwestycje podlegają dotacji?

 

 

 

 

Osoby fizyczne w domach wielorodzinnych

 

 1. demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, dodatkowo:
 2. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 3. stolarkę okienną i drzwiową,
 4. dokumentację projektową.

 

 

Małe wspólnoty mieszkaniowe

(do siedmiu lokali)

 

 1. demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 2. zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 4. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 5. zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 6. dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

 

Jaka jest wysokość wsparcia?

 

POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1 – 3

Osoby fizyczne

 

 

 

Poziom podstawowy

(część 1)

 

Osoba fizyczna

- której roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł

 

 

Poziom podwyższony

(część 2)

 

Osoba fizyczna

- której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Poziom najwyższy

(część 3)

 

Osoba fizyczna

- której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 

 

 

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1 – 3

 

 

 

Poziom podstawowy

(część 1)

 

- do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

- do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 000 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

 

Poziom podwyższony

(część 2)

 

- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

- do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29 500 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

 

Poziom najwyższy

(część 3)

 

- do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

- do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w  miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

 

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 4

Wspólnoty

 

Maksymalna kwota dotacji

 

 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła - 350 000 zł (60%) 
 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - 360 000 zł (60%), 375 000 (60%) – dla zadania uwzględniającego pompy ciepła 
 • Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła - 150 000 zł (60%) 

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

 

źródło –  czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

 

Pytania i odpowiedzi

 

ulga-inne

 

Jak długo muszę użytkować urządzenie grzewcze pozyskane z Programu Ciepłe Mieszkanie?

 

Źródło ciepła oraz wszelkie inne urządzenia i materiały z dotacją Programu Ciepłe Mieszkanie należy użytkować przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych określonych w regulaminie programu.

 


Ile razy mogę skorzystać z dotacji Programu Ciepłe Mieszkanie?

 

 Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

 


Planuję wymianę kopciucha na pompę ciepła. Czy kwalifikuję się do dotacji, skoro część mieszkań w mojej kamienicy jest przyłączona do miejskiej kotłowni?

 

Jeśli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej lub istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do ciepłowni, nie przysługuje wówczas dotacja do zakupu i montażu nowego urządzenia grzewczego.

 


Czy uzyskam wsparcie Programu Ciepłe Mieszkanie, jeśli prowadzę działalność gospodarczą w moim mieszkaniu?

 

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. 

 

 

POLECAMY

 

2024_06_05_Kostrzewa_1300x355px_neofix+CTA