RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). W związku z tym informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy.

 

Zależy nam na tym, abyś nie miał wątpliwości w jaki sposób chronimy dane o Tobie oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Dlatego przedstawiamy najważniejsze informacje poniżej:

 

ADMINISTRATOR DANYCH – KTO NIM BĘDZIE?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Giżycku, ul. Przemysłowa 1, 11-500. W razie pytań związanych z przetwarzaniemdanych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu email .

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?


Pozostawiając nam swoje dane wyrażasz zgodę na kontakt w celu udzielenia informacji o programie Czyste Powietrze oraz doboru rozwiązania dostosowanego do twoich potrzeb. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (wykonanie umowy) i lit. c (obowiązek prawny), w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, bądź dystrybucyjną zawartej z Administratorem, udzielenia odpowiedzi i obsługi procesu składanych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych) w celu dochodzenia roszczeń windykacyjnych Administratora i kierowania do Ciebie marketingu i promocji własnych produktów i usług. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę, aby KOSTRZEWA SP.J. przetwarzała Twoje dane osobowe w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane są także na podstawie art. 6ust. 1 lit. a) w zw. z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO. Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania newsletterów zawierających informację handlową lub o wydarzeniach i aktywnościach organizowanych przez Administratora Danych. Konsekwencją takiego przetwarzania jest wysyłanie do Ciebie ofert jak najlepiej dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

MASZ PRAWO


Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w dowolnym momencie wycofać, wysyłając informację na adres ;
  • masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  • przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?


Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas podstaw prawnych – czyli jeżeli udzieliłeś zgody, w tym zgody na realizację celów marketingowych Administratora, na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym wykorzystanie urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego – do momentu cofnięcia zgody, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy – na czas jej obowiązywania, rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, obsługi serwisowej pogwarancyjnej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?


Twoje dane osobowe są przekazywane tylko podmiotom współpracującym z naszą firmą lub podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z P.P.H. KOSTRZEWA Sp.j. jednak wyłącznie w celu realizacji umowy, obsługi zamówień, realizacji dostaw w tym transportu i przesyłek oraz podnoszeniu jakości obsługi posprzedażowej w tym serwisu. Każdy podmiot, któremu powierzamy Twoje dane jest weryfikowany czy przestrzega przepisów prawa i gdy niestanowią o tym zapisy umowne, składa oświadczenie o nie wykorzystywaniu danych w swobodny sposób.