PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

O programie

 

Cel programu:

 

o-programie-cel

Celem rządowego Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Inwestycje dofinansowane z Programu Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

 

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

 

 

Wsparcie 
dotyczy m.in.
o-programie-wsparcie
:

 

  • likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania programu;

  • docieplania przegród budynku;

  • wymiany stolarki okienne i drzwiowej;

  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);

  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

 

o-programie-wsparcie

 

Warunek 

podstawowy 

przystąpienia:

 

o-programie-warunek

Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł

 

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

 

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania
wybranych elementów dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

 

Kocioł na pellet drzewny

30% - 6 tys. zł

45% - 9 tys. zł
(kocioł o podwyższonym standardzie)

60% - 12 tys. zł

90% - 18 tys. zł

Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% - 3 tys. zł 60% - 6 tys. zł 90% - 9 tys. zł
Instalacja c.o.c.w.u. 30% - 4,5 tys. zł 60% - 9 tys. zł 90% - 13,5 tys. zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% - 5 tys. zł 60% - 10 tys zł. 90% - 15 tys. zł
Audyt energetyczny 100% - 1 tys zł. 100% - 1 tys. zł 100% - 1 tys. zł
Ocieplenie przegród budowlanych 30% - 45 zł/m2 60% - 90 zł/m2 90% - 135 zł/m2
Wymiana stolarki okiennej 30% - 210 zł/m2 60% - 420 zł/m2 90% - 630 zł/m2
Wymiana stolarki drzwiowej 30% - 600 zł/m2 60% - 1 200 zł/m2 90% - 1 800 zł/m2

 

Formy
dofinansowania:

 

o-programie-forma

  • Dotacja
  • Dotacja na częściową spłatę kredytu

 

 

 

 

Terminy:
o-programie-terminy

 

  • realizacja Programu - do 2029 r.
  • podpisywanie umów - do 31.12.2027 r.
  • finansowanie prac objętych umową - do 30.09.2029 r.

 

o-programie-terminy

 

 

 

 

Skorzystaj z dotacji

 

 

Wypełnij formularz

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ