PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

O programie

 

Cel programu:

 

o-programie-cel

Celem rządowego Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Inwestycje dofinansowane z Programu Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

 

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

 

 

Wsparcie 
dotyczy m.in.
o-programie-wsparcie
:

 

  • likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania programu;

  • docieplania przegród budynku;

  • wymiany stolarki okienne i drzwiowej;

  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);

  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

 

o-programie-wsparcie

 

Warunek 

podstawowy 

przystąpienia:

 

o-programie-warunek

Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł

 

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

 

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania
wybranych elementów dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

 

 

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł)

Podstawowy poziom dofinansowania 

łącznie do 66 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Podwyższony poziom dofinansowania 

łącznie do 99 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Najwyższy poziom dofinansowania 

łącznie do 135 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Autyt energetyczny 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 55% / 12 200 zł 80% / 17 800 zł 100% / 22 200 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 40% / 12 600 zł 70% / 22 000 zł 100% / 31 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 55% / 19 400 zł 80% / 28 100 zł 100% / 35 200 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40 % / 4 400 zł 70% / 7 800 zł 100% / 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% / 28 000 zł 80% / 40 700 zł 100% / 50 900 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% / 6 100 zł 70% / 10 700 zł 100% / 15 300 zł
Kotłownia gazowa 45% / 8 300 zł 70% / 13 900 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny 40% / 7 400 zł 70% / 13 000 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 45% / 9 000 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% / 9 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100 % / 13 900 zł

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ciepłej wody użytkowej

40% / 8 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% / 6 700 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% / 6 000 zł 70% / 9 000 zł 100% / 15 000 zł

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

 

 

Formy
dofinansowania:

 

o-programie-forma

  • Dotacja
  • Dotacja na częściową spłatę kredytu

 

 

 

 

Terminy:
o-programie-terminy

 

  • realizacja Programu - do 2029 r.
  • podpisywanie umów - do 31.12.2027 r.
  • finansowanie prac objętych umową - do 30.09.2029 r.

 

o-programie-terminy

 

2024_01_04_Kostrzewa_uchwala_antysmogowa_1200x291px_02

 

 

 

Skorzystaj z dotacji

 

 

Wypełnij formularz

Program Czyste Powietrze 2024
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ

 

POLECAMY

 

2024_06_05_Kostrzewa_1300x355px_neofix+CTA