PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Prefinansowanie inwestycji w Programie Czyste Powietrze+

Nie masz środków własnych na przeprowadzenie inwestycji Programu Czyste Powietrze i nikłe szanse na kredyt? Teraz możesz uzyskać nawet połowę środków jeszcze przed wykonaniem prac. Ministerstwo Klimatu ogłosiło 2 lipca częściowe prefinansowanie wymiany kopciuchów i gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych.

04/07/2022

Program Czyste Powietrze funkcjonuje od października 2018 r. Do tej pory wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej wypłacały dofinansowanie po realizacji prac zgłoszonych we wniosku. Ułatwieniem była możliwość etapowego rozliczenia i wypłaty dotacji w transzach np. po wymianie ogrzewania, a następnie po dokonaniu docieplenia domu. Teraz nawet 50% środków uzyskamy „z góry”.

 

Dla kogo przedpłata Programu Czyste Powietrze+

 

Z prefinansowania skorzystają osoby kwalifikujące się do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Przypominamy, że wymagania dotyczące kryterium dochodowego kształtują się następująco: https://www.czystepowietrze.eu/baza-wiedzy/dochod

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Wnioskodawca w zależności od planowanego zakresu inwestycji może podpisać do trzech umów z wykonawcami. Umowy mogą zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca ma 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

 

Jak wnioskować o prefinansowanie?

 

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku profilu zaufanego, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, należy wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać drogą pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

 

Formularz wniosku o dofinansowanie zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

 

Jaki jest czas oczekiwania o prefinansowanie?

 

Czas rozpatrywania wniosku dotyczącego ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem na konto wykonawcy wpłynie 50 proc. przyznanej wartości dotacji, jako część jego wynagrodzenia.

 

Po finalizacji przedsięwzięcia właściciel powinien złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru dokumentujący wykonanie całości prac oraz uregulowanie pozostałej płatności przez beneficjanta. Wypłata dotacji powinna nastąpić w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.       

 

Ile środków na prefinansowanie?

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje przeznaczyć kwotę 1,8 miliarda złotych na realizację opcji Czyste Powietrze+. Nowe rozwiązanie będzie dostępne jedynie dla wnioskujących po raz pierwszy do programu.

 

Sprawdź wysokość dotacji Programu Czyste Powietrze:

https://www.czystepowietrze.eu/wysokosc-dofinansowania

 

Opr. na podstawie kominikatu Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Źródło: www.gov.pl