Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Dochód

Pytania i odpowiedzi

 • O jaki poziom dofinansowania mogę się ubiegać?

  W zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów wyróżniamy 3 poziomy dofinansowania:

  • Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł,
  • Poziom podwyższony – średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 894 zł lub 2 651 w przypadku osób gospodarujących w pojedynkę,
  • Poziom najwyższy - średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1 526 zł lub 1050 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę. Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Jakiego okresu dotyczy zaświadczenie o dochodach wymagane przy ubieganiu się o podwyższony oraz najwyższy poziom dofinansowania Programu Czyste Powietrze?

  Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie: od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia. Innymi słowy – jeśli wniosek o zaświadczenie złożymy w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. - bierzemy pod uwagę dochód z całego roku 2021. Jeśli wniosek będzie złożony po 31 lipca 2023 r. uwzględniamy dochód z całego roku 2022.

 • Na jakiej zasadzie liczony jest dochód w przypadku ubiegania się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania?

  Zasada liczenia dochodu oparta jest na ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tymi przepisami, na potrzeby wyliczenia dochodu, organ jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania drogą elektroniczną części informacji np. od organów podatkowych o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu, od organów emerytalno-rentowych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy kwoty otrzymane z tytułu rozliczenia ulgi na dzieci.

   

  Informację o pozostałych dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego, jak również dochody niepodlegające opodatkowaniu, strona musi udokumentować lub oświadczyć samodzielnie. Zatem strona, która otrzymała np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochód w pracy za granicą, dochód z gospodarstwa rolnego, wszelkie stypendia, świadczenie rodzicielskie wypłacane w zamian za zasiłek macierzyński, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE, czy przychody osób do 26 roku życia zwolnione z opodatkowania (tzw. ulga dla młodych), musi złożyć oświadczenie o wysokości otrzymanych środków.

 • Jesteśmy małżeństwem rozliczającym się wspólnie, nasz wspólny dochód wynosi 300 tys. zł. Czy przysługuje nam wsparcie z Programu Czyste Powietrze?

  Nie przysługuje dotacja, ponieważ zsumowany dochód obojga małżonków podzielony przez dwa nie może przekroczyć kwoty 135 tys. zł. W tej sytuacji do wniosku o dofinansowanie wpisujemy kwotę z pola „Podstawa obliczenia podatku” wspólnego rozliczenia podatkowego, gdzie uwzględniony jest już podział zsumowanego dochodu małżonków na połowę. Wartość tej kwoty nie może z kolei przekroczyć 135 tys. zł.