Regulamin Programu Czyste Powietrze 2024

Materiały do pobrania:

1. Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 22 kwietnia 2024 r.

Pobierz PDF

 

2. Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Pobierz PDF

 

3. Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania

Pobierz PDF

 

4. Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania 

Pobierz PDF

 

5. Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

 

Pobierz PDF