PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze - dotacja pokryje 90% kosztów kwalifikowanych i będzie płatna z góry!

Od 1 stycznia 2022 r. osoby o najniższych dochodach uzyskają nawet 90% dofinansowanie do wymiany przestarzałego ogrzewania i docieplenia domu. Dotację ma być łatwiej rozliczyć, a fundusze mają być wypłacane przed inwestycją.

15/12/2021

Takie zmiany mają zachęcić osoby o najniższych dochodach do inwestowania w czyste powietrze. Do tej pory było to utrudnione m.in. ze względu na brak funduszy na realizację zadania, w sytuacji, gdy wsparcie było wypłacane po zakończeniu prac. Utrudnieniem dla wielu był też proces składania wniosku przez rozliczenia.

 

Od 1 stycznia osoby od dochodach do 900 zł (na osobę w gospodarstwach wieloosobowych) oraz 1260 zł na osobę (gospodarstwa jednoosobowe) miesięcznie otrzymają podwyższone dofinansowanie - maksymalna kwota całego przedsięwzięcia ma wynieść 69 tys. zł. tj. do 90 procent kosztów kwalifikowanych.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powierzy samorządom lokalnym nowe obowiązki, które będą mieć w związku z wprowadzeniem ułatwień dla osób o najniższych dochodach. Gminy będą wyłaniać „operatorów” prowadzących tzw. odbiorców wrażliwych przez cały proces inwestycyjny – od złożenia wniosku po jego rozliczenie.

 

Ma się też pojawić alternatywne do dochodu kryterium kwalifikowalności prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego i rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Prefinansowanie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji
Osoby zakwalifikowane do III części programu mają mieć możliwość skorzystania z prefinansowania wymiany źródła ciepła i termomodernizacji - do tej pory można było, pomijając ścieżkę bankową, korzystać tylko z refundacji. Zatem otrzymają pieniądze jeszcze zanim wykonają inwestycję, a potem będą musieli ją rozliczyć.

 

Według zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybędzie też banków oferujących w ramach „Czystego Powierza” kredyty na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Obecnie takie kredyty, gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a których część spłacana jest dotacją NFOŚiGW, oferują cztery podmioty - Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska i Credit Agricole. Do nich dołączą dwa banki zrzeszające banki spółdzielcze i w lutym 2022 r. - Santander Consumer Bank.

 

Źródło:portalsamorządowy.pl

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ