Jestem rolnikiem

Pytania i odpowiedzi

  • Jestem rolnikiem, czy mogę przystąpić do programu Czyste Powietrze?

    Tak. Przystępując do programu rolnicy, podobnie jak przedstawiciele innych grup zawodowych zobowiązani się do spełnienia warunków regulaminu Programu Czyste Powietrze. O wymogach informujemy:

    https://www.czystepowietrze.eu/kto-moze-skorzystac

     

  • Jestem rolnikiem. Jak mam uzupełnić we wniosku informację o dochodzie?

    Jeśli dochód pochodzi z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, trzeba przyjąć że z 1 ha przeliczeniowegouzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.