PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Nowy nabór do Programu Ciepłe Mieszkanie

Sprawdź, jak uzyskać korzystne wsparcie do wymiany kopciuchów, okien i drzwi oraz modernizacji instalacji CO i CWU w budynkach wielorodzinnych. Z końcem września wystartuje druga edycja Programu Ciepłe Mieszkanie.

06/09/2023

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy miliard złotych na realizację drugiego etapu Programu Ciepłe Mieszkanie. Jego celem jest wymiana przestarzałego ogrzewania na paliwo stałe – węgiel i drewno na nowe, przyjazne środowisku urządzenia.

 

Na co można pozyskać wsparcie?

NFOŚiGW dofinansuje wymianę kopciuchów na kotły na pellet o podwyższonym standardzie, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i gazowe. Z funduszu programu będzie można również  podłączyć lokal do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku, czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także wykonanie lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 

Kto skorzysta z programu?

W nowej edycji program dotrze do szerszego grona beneficjentów. Oprócz właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych będą to również małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali), a także najemcy lokali mieszkalnych z zasobu gminnego.

 

W przypadku wspólnot mieszkaniowych będzie możliwe uzyskanie wsparcia do zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, a także wymiany kilku źródeł ciepła na jedno zbiorcze oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

 

Dochód wnioskodawcy

Podobnie jak w Programie Czyste Powietrze – w zależności od wysokości dochodu można ubiegać się o jeden z trzech poziomów dofinansowania. Podstawowa – najniższa dotacja przysługuje osobom z dochodem nieprzekraczającym 135 tys. zł rocznie. O wsparcie podwyższone mogą ubiegać się osoby z dochodem nieprzekraczającym 1894 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1090 zł oraz 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

 

Waloryzacja wsparcia

Organizatorzy w związku ze wzrostem cen towarów i usług podnoszą kwoty wsparcia o ok. 10 procent w stosunku do kwot z pierwszego rozdania.

 

Kto rozdziela pieniądze z programu?

Operatorem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wojewódzkie fundusze przekazują następnie środki do gmin, które podpisują umowy z beneficjentami końcowymi, czyli właścicielami lokali mieszkalnych. Co to oznacza? Jedynie w gminach, które przystąpiły do programu będzie można uzyskać wsparcie do planowanych inwestycji.

 

W ramach pierwszego naboru, który rozpoczął się w lipcu 2022 r. wartość umów podpisanych z gminami to blisko 740 mln zł. Najbardziej aktywnymi gminami były samorządy w województwach: dolnośląskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim.

 

(opr. na podstawie komunikatu Polskie Radio 24)