PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Eksperci i politycy o wycofywaniu gazu wiedzieli od kilku lat

Od dawna znane są zamiary Unii Europejskiej dotyczące ograniczeń i wycofania stosowania paliw kopalnych do ogrzewania domów. Wbrew temu media promują następujący obraz – UE znów coś wymyśliła, jesteśmy zaskoczeni, to zamach na suwerenność Polski…

20/03/2024

 

 

 

Krótkowzroczne dotacje na kotły w świetle regulacji

Pretensję można mieć owszem, do władz, które w początkowym etapie Programu Czyste Powietrze wspierały dotacją zakup kotłów na węgiel, a obecnie nadal stosują wysokie dotacje do kotłów gazowych, choć od dawna wiadomo o rozszerzeniu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS 2 o indywidualne gospodarstwa domowe od 1 stycznia 2027 r.

 

Rosnące koszty ogrzewania: Gaz i paliwa kopalne

Zaowocuje to obowiązkiem ponoszenia opłaty przez właścicieli domostw i mieszkań ogrzewanych paliwami kopalnymi – gazem ziemnym i LPG, a także węglem i olejem opałowym. Opłata zostanie wliczona w cenę tych paliw. W efekcie z każdym rokiem ogrzewanie gazem i innymi paliwami kopalnymi  stanie się coraz mniej opłacalne. Najchętniej wybierane obecnie w Programie Czyste Powietrze kotły na gaz przyniosą właścicielom bardzo wysokie rachunki.

 

Przyszłość ogrzewania: Wycofanie paliw kopalnych

Do 2040 r. kotły na paliwa kopalne, w tym czysty gaz ziemny mają zostać wycofane, a od 2030 r. gaz ziemny w czystej postaci oraz LPG pochodzenia kopalnego w czystej postaci nie powinien pojawiać w nowych budynkach. UE umożliwia stosowanie miksu tych paliw z paliwami odnawialnymi np. biometanem lub biopropanem. To efekt nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków.

 

Geneza unijnej transformacji energetycznej

Pierwsze przesłanki dotyczące stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych pojawiły się już dekadę temu. „Efektywne, ostrożne, racjonalne i zrównoważone użycie ma zastosowanie między innymi do produktów naftowych, gazu naturalnego i paliw stałych, będących zasadniczymi źródłami energii, a także głównymi źródłami emisji dwutlenku węgla” – mówi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 

Polska na drodze do zmian energetycznych

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane wdrożyła do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE, a także ustalenia wynikające z pakietów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz ich zmian w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w kwestiach ochrony klimatycznej. Znane od dwóch lat nowe przepisy nadają kierunek transformacji sposobu ogrzewania domostw w Polsce.

 

Korzyści z rezygnacji z paliw kopalnych

Celem odchodzenia od paliw kopalnych jest ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych, które powoduje korzystanie z nieodnawialnych surowców energetycznych. Jednym z nich jest wzrost zanieczyszczenia powietrza, w tym zjawisko smogu. Spalanie paliw kopalnych przyczynia się także do zmian klimatu, co wynika z emisji gazów cieplarnianych. Uniezależnienie się od spalania gazu ziemnego zapewni państwom europejskim niezależność energetyczną.  

 

Alternatywy ekologiczne dla ogrzewania domów

Bezpiecznym, niezagrożonym wycofaniem oraz opłatami wynikającymi z ETS2, sposobem ogrzewania są i będą kotły na pellet oraz pompy ciepła.