PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

„Mój Prąd” również dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Osoby, które otrzymały już wsparcie finansowe do mikroinstalacji fotowoltaicznych z innych źródeł publicznych, w tym z Programu Czyste Powietrze lub programów oferowanych przez samorządy, mają możliwość ubiegać się o środki z budżetu Programu Mój Prąd na dodatkowe urządzenia współpracujące z fotowoltaiką.

29/11/2023

Osoby te mogą obecnie wnioskować o wsparcie do zakupu i montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów EMS/HEMS, magazynów energii oraz magazynów ciepła.

 

Przypominamy o podstawowych zasadach Programu Mój Prąd:

 

  1. Główny warunek ubiegania się o dofinansowanie to przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej i rozliczanie się w systemie net-billing.

 

  1. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do 50 % kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona i opłacona od 1 lutego 2020 r.

 

  1. Jeżeli wniosek o dofinansowanie obejmuje swoim zakresem tylko mikroinstalację PV będzie to kwota do 6 tys. Na dodatkowe urządzenia można dostać odpowiednio:

 

–  do 28,5 tys. zł na urządzenie grzewcze (wysokość wsparcia uzależniona od rodzaju pompy ciepła, najwyżej dofinansowywane są te o podwyższonej klasie efektywności energetycznej);

–  do 16 tys. zł na magazyn energii;

– do 5 tys. zł na magazyn ciepła;

– do 3,5 tys. zł na kolektory słoneczne;

–  do 3 tys. zł na systemem zarządzania energią (EMS lub HEMS);

 

Maksymalna dotacja w programie – w sytuacji, gdy zdecydujemy się na mikroinstalację PV oraz wszystkie elementy dodatkowe może wynieść do 58 tys. zł . Dla tych, którzy zdecydują się na instalację urządzeń dodatkowych, NFOŚiGW przewidział dodatkowy bonus, otrzymają oni na mikroinstalację nie 6 tys. zł, a 7 tys. zł.

 

Zmiana od 20 października

 

Od 20 października 2023 r. w Programie Mój Prąd otwierają się drzwi do dofinansowania na urządzenia dodatkowe w tej samej wysokości, co dla dotychczasowych wnioskodawców programu, czyli:

 

– prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do 31 marca 2022 r., czyli w systemie net-metering, ale zmienili system rozliczania na tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe), obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. – mogą ubiegać się, poza dotacjami na urządzenia dodatkowe, o pieniądze na mikroinstalację PV (do 3 tys. zł),

 

– prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia od 1 kwietnia 2022 r. (w okresie obwiązywania nowego systemu rozliczeń, tzw. net-billingu) i nie przysługuje im dofinansowanie do mikroinstalacji PV, mogą teraz starać się o dotacje na urządzenia dodatkowe.

 

Mój Prąd to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wdrażany od 2019 r. pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wspiera produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Na realizację wszystkich edycji programu przeznaczono kwotę ponad 3 mld zł, z czego dotychczas wypłacono blisko 500 tys. dotacji o wartości blisko 2,3 mld zł. Zainwestowane przez NFOŚiGW pieniądze przełożą się na redukcję CO2 o 2 mld 200 mln kg/rok, a dofinansowane instalacje PV wygenerują łączną moc ponad 2,8 MW.

 

Nowy wniosek o dofinansowanie, uwzględniający te zmiany, dostępny jest od 20 października 2023 r. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW”.

 

Trwający nabór wniosków w „Moim Prądzie” rozpoczął się w kwietniu tego roku i powinien zakończyć się 22 grudnia 2023 r. lub wcześniej – po wyczerpaniu alokacji. Budżet programu zasilany jest środkami unijnymi, w tym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, planowana jest też refundacja ze środków FEnIKS 2021-2027.

 

Więcej na stronie: mojprad.gov.pl