PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Nie wszystkie pompy do Programu Czyste Powietrze

Uporządkowanie rynku pomp ciepła, jasne zasady kwalifikacji urządzeń do Programu Czyste Powietrze. Wszystko po to, by w polskich domach pracowały urządzenia wysokiej jakości.

16/10/2023

Program Czyste Powietrze czekają kolejne zmiany. Dotacji będą podlegały jedynie urządzenia przebadane w akredytowanym laboratorium pompy ciepła z udokumentowanym potwierdzeniem parametrów technicznych deklarowanych przez producenta. Taką modernizację programu rekomenduje pełnomocnik Programu Czyste Powietrze oraz wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

 

NFOŚiGW prowadził prace oraz konsultacje branżowe, których celem jest eliminacja niekorzystnych zjawisk na rynku pomp ciepła w Polsce. –Chodzi o wykluczenie możliwości udzielania dotacji na urządzenia, których deklarowane dane techniczne nie odpowiadają rzeczywistym parametrom – podkreślił Paweł Mirowski.

 

Zaostrzone zostaną zasady przyznawania dotacji do pomp ciepła. Jedynie urządzenia wpisane na listę ZUM będą podlegały dotacji. Lista prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ - PIB). Znajdują się na niej urządzenia oferowane przez producentów oraz spełniające wymogi programu. Przygotowania do zamknięcia listy będzie konsultowane z branżą. Przewidziany ma być również okres przejściowy, umożliwiający branży dostosowanie się do zmian.

 

NFOŚiGW razem z Instytutem Ochrony Środowiska planuje, aby do wniosku o wpisanie pompy ciepła na Listę ZUM, konieczne było dołączenie raportu z badań wykonanych w akredytowanym laboratorium, posiadającym odpowiednie certyfikaty.

 

Paweł Mirowski rekomenduje również względem dotowanych pomp ciepła, by oprócz określenia w zakresie klasy efektywności energetycznej, pojawiły się również wymagania dotyczące m.in.: stosowania naturalnego czynnika chłodniczego, minimalnej sprawności sezonowej dla klimatu chłodnego oraz mocy akustycznej.

 

– Rozważamy także ograniczenie zakresu dotowanych pomp ciepła wyłącznie do urządzeń o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, to jest A++ lub wyższej – dodaje wiceprezes.

 

Krajowa branża OZE wskazuje, iż polski rynek jest zalewany przez wyprodukowane w Azji pompy ciepła, które nie spełniają wymagań, nie odpowiadają parametrom technicznym deklarowanym przez producenta i pomimo to obejmowane są dotacją Programu Czyste Powietrze.