Wysokość dotacji

Pytania i odpowiedzi

 • O czego uzależniona jest wysokość dofinansowania w Programie Czyste Powietrze?

  W programie występują trzy poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony najwyższy. Od wysokości dochodów wnioskodawcy zależy wysokość dofinansowania.

  • Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł,
  • Poziom podwyższony – średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 564 zł lub 2 189 w przypadku osób żyjących w pojedynkę,
  • Poziom najwyższy - średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1260 zł lub 900 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę. Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Ile przysługuje mi na poszczególne inwestycje, gdy kwalifikuję się do podwyższonego poziomu dofinansowania?
 • Ile otrzymam na poszczególne inwestycje w podstawowym poziomie dofinansowania?
 • Czy stopień zaawansowania „ekologicznego” urządzeń grzewczych może mieć wpływ na wysokość dotacji?

  Tak – w przypadku kotłów na pellet, urządzenia o podwyższonym standardzie charakteryzujące się obniżoną emisyjnością wynoszącą ≤20 mg/m3 kwalifikują się do wyższej dotacji wynoszącej do 9 tys. zł w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania (kotły na pellet o standardowej emisyjności – dotacja do 6 tys. zł). Dotyczy to wnioskodawców z zarobkami uprawniającymi do tzw. podstawowego poziomu dofinansowania (roczny dochód poniżej 100 tys. zł).


  W przypadku osób o niższych zarobkach uprawniających do podwyższonego poziomu i najwyższego poziomu dofinansowania wybór obu rodzajów kotłów na pellet owocuje dotacją w kwocie odpowiednio: do 12 tys. zł oraz do 18 tys. zł.


  https://www.czystepowietrze.eu/baza-wiedzy/wniosek

   

 • Do jakiego wsparcia uprawnieni są wnioskodawcy należący do najwyższego poziomu dofinansowania?

  Odpowiedź w artykule poniżej: 

  https://www.czystepowietrze.eu/wysokosc-dofinansowania