PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Mój Prąd 5.0 - dotacje do pomp ciepła i fotowoltaiki

Wsparcie z Programu Mój Prąd 5.0 obejmuje dopłaty dla fotowoltaiki, magazynu energii, pompy ciepła w różnych konfiguracjach, systemu zarządzania energią i kolektorów słonecznych. Maksymalna wartość dofinansowania to 58 tys. zł.

19/05/2023

Dofinansowanie wyniesie od 3 do 7 tys. zł do fotowoltaiki i od 5 do 28 tys. zł na urządzenia dodatkowe. Pełna wartość dofinansowania to 58 tys. zł dla osób, które chcą skorzystać ze wszystkich elementów programu.

 

Nowością w programie oprócz dotychczasowego wsparcia do paneli fotowoltaicznych, magazynów ciepła, magazynów energii oraz systemów zarządzania energią jest dotacja do kupna pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych do pogrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

Z dotacji w piątej edycji programu, będą mogły skorzystać trzy grupy wnioskodawców.

  1. Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  2. Osoby rozliczające się w poprzednim systemie rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-meteringu, które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli PV, pod warunkiem przejścia na net-billing.
  3. Osoby rozliczające się w starym systemie, które już skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji PV.

 

W tej ostatniej grupie, by uzyskać wsparcie należy spełnić trzy warunki.

  1. Instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie została przyłączona i opłacona od 1 stycznia 2020 r.
  2. Należy przejść z net-meteringu na net-billing.
  3. Wybrać dodatkowe urządzenie wskazane w programie "Mój Prąd 5.0".

 

W przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję np. o pompę ciepła, to dotacja do paneli wzrośnie - do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców - dotacja do PV jest do 3 tys. zł. Program przewiduje dotacje do elementów dodatkowych. W przypadku magazynów ciepła jest to do 5 tys. zł; magazynów energii - do 16 tys. zł; decydując się na system zarządzania energią można otrzymać do 3 tys. zł.

 

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

 

Nowością w piątej edycji programu są dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Decydując się na gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli wybierze się pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej będzie to do 19,4 tys. zł; dla pomp powietrze/woda - do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł.

 

Przy najszerszej inwestycji maksymalna dotacja, jaką będzie można otrzymać wynosi 58 tys. zł.

 

Aby ubiegać się o wsparcie Funduszu w "Moim Prądzie" 5.0, inwestycja musi być już zrealizowana - posiadać zaświadczenie wydane przez operatora sieci dystrybucji, że instalacja PV funkcjonuje i wprowadza energię do sieci.

 

Budżet programu "Mój Prąd 5.0", która ruszył 22 kwietnia, to 955 mln zł. Nabór w programie potrwa do 22 grudnia 2023 roku, bądź do wyczerpania budżetu w wysokości 955 mln zł. W przypadku jego wykorzystania zabezpieczono jednak dodatkowe 400 mln zł.