PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Kocioł na pellet z buforem - jak otrzymać wyższą dotację?

NFOŚiGW ogłosił w marcu nową interpretację regulaminu Programu Czyste Powietrze, która pozwala na uzyskanie jeszcze korzystniejszego dofinansowania do kotłowni na pellet.

23/03/2023

Przy instalacji kotła na pellet zalecane jest zastosowanie zbiornika buforowego. Do tej pory osoby wnioskujące do programu umieszczały ten koszt w dziale wydatków dotyczącym wymiany urządzenia grzewczego.

 

Nowa interpretacja regulaminu programu zezwala na przyporządkowanie wydatku dot. bufora do działu „instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej” .

 

Co to oznacza? Nowe zaszeregowanie wydatku przynosi beneficjentowi programu dodatkowe dofinansowanie, a jego wysokość jest uzależniona od kosztu zbiornika oraz poziomu dofinansowania, określonego na podstawie dochodów wnioskodawcy. Maksymalny wzrost dotacji przedstawia się następująco:

 

1. Podstawowy poziom dofinansowania: wzrost dotacji o dodatkowe 8100 zł (do 40% kosztów kwalifikowanych netto)

2. Podwyższony poziom dofinansowania:  do 14 300 zł (do 70 % kosztów kwalifikowanych netto)

3. Najwyższy poziom dofinansowania:  do 20 400 zł (do 100 % kosztów kwalifikowanych netto).

 

Jeśli pozostawimy bufor w dziale dotyczącym wymiany urządzenia, dotacja będzie mniej korzystna.

 

Źródło nowej interpretacji:
https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza-2023-webinarium-1/)

(punkt: Co wchodzi, a co nie wchodzi w zakres modernizacji instalacji co/cwu? Bardzo proszę o wskazanie granicy pomiędzy źródłem ciepła, a instalacją co/cwu.)