Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Banki w programie

Pytania i odpowiedzi

 • Jakie podstawowe warunki stawia bank?

  Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  Najważniejsze zmiany to:

  • Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

   • w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

   • w przypadku banków: od daty złożenia wniosku,

  • Okres realizacji:

   • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

   • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

  • Rozliczenie wniosku:

   • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach,

   • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia,

  • Korekta wniosku:

   • wfośigw: tak,

   • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

 • Planuję wymianę ogrzewania i docieplenie domu, ale nie mam wystarczających oszczędności... Słyszałem, że niektóre banki udzielają pożyczek na ten cel. Co należy uczynić, aby otrzymać wsparcie jednego z tych banków?

  Należy z dowodem osobistym i informacją o dochodach udać się do placówki banku (Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank BNP Pariba, Bank BPS, niektóre Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS oraz Santander Consumer Bank). Tam po wstępnej weryfikacji zostanie przygotowany wniosek do programu (jeśli jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę – przygotować należy zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków za ostatnie 3 miesiące, a także wyciąg za rachunku bankowego). Bank w imieniu klienta złoży wniosek o dotację do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku przez wojewódzki fundusz – bank udzieli kredytu. Klient realizuje inwestycje i rozlicza je w wojewódzkim funduszu, który przelewa kwotę dotacji bankowi, dzięki czemu następuje całkowita lub częściowa spłata kredytu. Należy pamiętać, że klient ma na realizację inwestycji – 18 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku do wfośigw.

 • Czy to prawda, że fundusz poręczeń BGK może wpłynąć na warunki kredytu na inwestycje w Programie Czyste Powietrze?

  Tak, ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem. Wniosek o gwarancję należy złożyć w treści wniosku o kredyt. Gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową. Gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu i nie jest objęta prowizją.

   

 • Do którego banku mogę wystąpić o kredyt na inwestycje związane z Programem Czyste Powietrze?

  Do tej pory do współpracy z organizatorami programu przystąpiły banki – Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank BNP Pariba, Bank BPS, niektóre Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS oraz Santander Consumer Bank. W placówkach tych banków można ubiegać się o pożyczki do kwoty 100 tys. zł na inwestycje związane z przystąpieniem do Programu Czyste Powietrze.

   

   

 • Czy kredyt na inwestycje Programu Czyste Powietrze jest dostępny dla wszystkich poziomów dofinansowania?

  O kredyt mogą ubiegać się osoby kwalifikujące się do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Najwyższy poziom dofinansowania nie jest dostępny w ścieżce bankowej.