Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Sprawdź, na jaką dotację możesz liczyć
w zależności od dochodów

Podane maksymalne wartości dofinansowania obowiązują od 25 stycznia 2022 r.

Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł.

 

Podwyższona dotacja przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 w przypadku osób samotnych oraz 1 564 na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).

 

Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom dotacji − łącznie do 30 000 zł

Podwyższony poziom dotacji − łącznie do 37 000 zł

(do 47 000 zł w opcji

 Czyste Powietrze Plus)

Najwyższy poziom dotacji − łącznie do 69 000 zł

(do 79 000 zł w opcji 

Czyste Powietrze Plus)

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% / 10 000 zł 75% / 15 000 zł 90% / 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 30% / 9 000 zł 60% / 18 000 zł 90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45% / 13 500 zł 60% / 18 000 zł 90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 30 % / 3 000 zł 60% / 6 000 zł 90% / 9 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% / 20 250 zł 60% / 27 000 zł 90% / 40 500 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny 30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Kotłownia gazowa 45% / 6 750 zł 75% / 11 250 zł 90% / 13 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny 30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno 30% / 6 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny 30% / 6 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% / 9 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne 30% / 3 000 zł 60% / 6 000 zł 90 % / 9 000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ciepłej wody użytkowej

30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% / 5 000 zł 60% / 10 000 zł 90% / 15 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% / 5 000 zł 50% / 5 000 zł 90% / 9 000 zł
Docieplenie przegród budowlanych 30% / 45 zł/m2 60% / 90 zł/m2 90% / 135 zł/m2
Stolarka okienna 30% / 210 zł/m2 60% / 420 zł/m2 90% / 630 zł/m2
Stolarka drzwiowa 30% / 600 zł/m2 60% / 1 200 zł/m2 90% / 1 800 zł/m2

 

 

 

Skorzystaj z dotacji

 

 

Wypełnij formularz

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ