PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Wyższe dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma zostać dopasowany do aktualnego poziomu cen urządzeń grzewczych i materiałów budowlanych. Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości progów dochodowych oraz skali dofinansowania inwestycji.

28/10/2022

Jedną z zapowiadanych zmian ma być podniesienie obowiązującego progu dochodowego, który obecnie wynosi 100 tys. zł. Zwiększona zostanie wysokość dofinansowania na poszczególne inwestycje, a osoby o najniższych dochodach uzyskają nawet 100 proc. dopłaty. Po raz pierwszy w historii programu zwaloryzowany zostanie koszt przeprowadzenia termomodernizacji. 

 

Pełnomocnik rządu ds. Programu Czyste Powietrze Paweł Mirowski zapowiedział też powołanie  gminnych doradców energetycznych, który pomogą w przygotowaniu wniosku o dotację oraz rozliczeniu inwestycji.  Pełnomocnik Mirowski zobowiązał się poinformować o wszystkich zmianach do końca tego roku.

 

Program Czyste Powietrze w dalszym ciągu nie przynosi oczekiwanego rezultatu – ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy uznali, że działanie prowadzone jest z wielkim rozmachem i nikłym skutkiem. Jak dotąd z pierwotnych założeń na dekadę zrealizowano niewiele. Poprawiono efektywność energetyczną w zaledwie 2,4 proc. budynków. Zadanie wymiany kopciuchów zrealizowano w jedynie w 2,2 proc.