PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Oblicz wysokość dotacji programu Czyste Powietrze

Za pomocą kalkulatora dotacji szybko sprawdzisz, na jak wysokie wsparcie możesz liczyć w Programie Czyste Powietrze. Wystarczy wpisać wartości zadań kwalifikujących się do dofinansowania, aby uzyskać dane o wysokości dotacji.

09/12/2021

Teraz można szybko wyliczyć wysokość dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/


Przypominamy również, że na stronie www.lista−zum.ios.edu.pl, dostępna jest lista urządzeń grzewczych oraz materiałów budowlanych kwalifikujących się do programu Czyste Powietrze. Oprócz kotłów lista zawiera m. in. materiały izolacyjne, stolarkę okienną i drzwiową.


Czyste Powietrze to program mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 17 grudnia 2021 r. za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożono 372 tys. wniosków na łączną kwotę 6 mld 285 tys. zł. Zawarto 293 tys. umów o dofinansowanie (dofinansowanie przyznane w ramach umów to ponad 4 mld 825 tys. zł). Wypłacone dofinansowanie wyniosło łącznie 2 mld 250 tys. zł. Budżet programu na lata 2018-2029 wynosi 103 mld zł.

 

Fot. Pixabay.com

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ