PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

KOSTRZEWA wnioskuje o zmiany w Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze kolejny raz ma zostać poddany reformie. Producent urządzeń grzewczych KOSTRZEWA – przekazał rządowemu pełnomocnikowi ds. programu Pawłowi Mirowskiemu następujące propozycje zmian.

07/11/2022

  1. Pilna potrzeba waloryzacji kwot dotacji we wszystkich punktach dotyczących zarówno wymiany urządzeń grzewczych, jak i termomodernizacji

 

  1. Podniesienie kwoty progu dochodowego wnioskodawcy przy podstawowym poziomie dofinansowania lub całkowita rezygnacja z progu dochodowego

Od początku programu maksymalny dochód wnioskodawcy to kwota 100 tys. zł. 

 

  1. Aktualizacja kalkulatora wysokości dotacji uwzględniająca najwyższy poziom dofinansowania

Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość dotacji dla podstawowego i podwyższonego poziomu dotacji. Najbiedniejsi nadal nie mogą skorzystać z tej możliwości i dokonać wstępnego szacowania możliwości
dotacyjnych.

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

 

 

  1. Przywrócenie możliwości dwukrotnego wnioskowania do programu

Od 15 maja 2020 r. wnioskujemy do Programu Czyste Powietrze tylko raz. Wyjątek stanowią osoby, które wymieniały ogrzewanie we wsparciu programu przed tą datą. One mogą po „reformie” wnioskować powtórnie o dotację do docieplenia domu.

 

Polacy w obliczu kryzysu gospodarczego mierzą siły na zamiary i obawiając się kar oraz konieczności zwrotu dotacji, przeważnie bardzo ostrożnie wpisują inwestycje do wniosku. Nie wiedzą też, że nie ma możliwości powtórnego wnioskowania. Gdy już wymienią ogrzewanie dzięki Programowi Czyste Powietrze, chcą w dalszej kolejności docieplić dom – są niemile zaskoczeni, gdy okazuje się, że wsparcie nie przysługuje.

 

  1. Odblokowanie biomasy w budynkach podłączonych do sięci gazowej

Błędnym działaniem jest zablokowanie możliwości uzyskania dotacji programu do wymiany „kopciucha” na nowy kocioł na biomasę (zagazowujący drewno lub automatyczny na pellet)  w przypadku, gdy dom jest podłączony do sieci gazowej.

Kryzys paliwowy wywołany agresją Rosji na Ukrainę pokazał, że trzeba na wszelkie sposoby szukać metod na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu i węgla oraz tam, gdzie jest to możliwe, wspierać odchodzenie od paliw kopalnych.

 

  1. Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę dotacji

W niektórych funduszach na dotację czeka się kilka miesięcy – mija się to z informacjami zawartymi w regulaminie.

 

7.      Ustanowienie dotacji do hybrydy złożonej z pompy ciepła i innego urządzenia grzewczego np. kotła na pelet - odciążenie polskiej sieci energetycznej

Od kilku lat mamy do czynienia ze zjawiskiem dynamicznego wzrostu sprzedaży pomp ciepła. Czy wystarczy energii elektrycznej do obsługi tej formy ogrzewania? Niektóre kraje zdecydowały się na dotowanie zestawów typu pompa ciepła i kocioł na pellet. W okresach z niskimi temperaturami, gdy wydajność pompy ciepła spada, czemu towarzyszy wzrost poboru energii elektrycznej, dzięki takiemu rozwiązaniu  można korzystać z dodatkowego źródła ciepła.