PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Mój Prąd 2022 – dotacje tylko dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu

Od 15 kwietnia nastąpi wznowienie Programu Mój Prąd z maksymalnym wsparciem w wysokości 20 500 zł. Sprawdź, na jaką dotację możesz liczyć.

01/04/2022

Mój Prąd 4.0 zostanie przeprowadzony pod znakiem dodatkowych dotacji do magazynów energii, systemów zarządzania energią w gospodarstwie domowym oraz systemów zarządzania energią w domu. Z katalogu dotacji mimo wcześniejszych zapowiedzi wycofano domowe ładowarki samochodów elektrycznych.

 

Podstawowe wsparcie w wysokości do 5 tys. zł ma częściowo pokrywać koszt zakupu, montażu i odbioru nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, w tym m. in. paneli, inwerterów, okablowania, akcesoriów montażowych i robocizny. Program nie udziela wsparcia inwestycji polegających na zwiększeniu mocy już działających instalacji fotowoltaicznych.

 

Dodatkowe wsparcie będzie dotyczyło inwestycji typu:

  • magazyny ciepła i chłodu – do 5 tys. zł
  • magazyny energii elektrycznej – do 7 500 zł
  • inteligentne systemy zarządzania energią w domu (HEMS/EMS) – do 3 tys. zł

 

 

Program Mój Prąd 4.0

Dla kogo Program Mój Prąd?

 

Zastosowanie takich rozwiązań ma zwiększyć autokonsumpcję wytworzonego prądu. Taka modyfikacja programu ma na celu odciążenie sieci elektroenergetycznej, która do tej pory była traktowana przez posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych jak magazyn nadwyżek energii.

 

Mój Prąd tylko dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu

Do Programu Mój Prąd kwalifikują się osoby fizyczne, które zamontowały fotowoltaikę w terminie od 1 kwietnia 2022 r. Osoby, które uczyniły to wcześniej i miały zagwarantowany 15-letni korzystny system rozliczeń nadwyżek energii wg net-meteringu, chcąc przystąpić do Programu Mój Prąd, muszą przejść na nowy system rozliczeń net-billing.

 

System net-metering – system rozliczania instalacji odebranych do 31 marca 2022 r., które jeszcze przez 15 lat będą prowadzone z zastosowaniem tzw. upustów. Za 1 kW energii oddanej do sieci z instalacji prosument może odebrać za darmo 0,8 kW.

 

System net-billing – obowiązuje prosumentów, którzy odbiorą instalację fotowoltaiczną w terminie od 1 kwietnia 2022 r. Zgodnie z nim prosumenci, gdy instalacja pracuje powyżej zapotrzebowania, będą sprzedawać po cenach hurtowych nadwyżki energii wprowadzane do sieci, a gdy nie będą mieć zasilania z własnych paneli, za energię elektryczną z sieci zapłacą tak jak inni odbiorcy wg stawek rynkowych.

 

Osoby, które korzystały już wcześniej ze wsparcia zewnętrznego np. Programu Czyste Powietrze uzyskają dofinansowanie jedynie pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej oraz przejścia na system rozliczeń net-billing.

 

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 23 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2025 r. Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji na wniosek złożony przez inwestora. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury dokumentujące poniesione koszty oraz umowę z dystrybutorem energii elektrycznej.

 

Ministerstwo Klimatu zmniejszyło zapowiadany budżet programu z 1 mld do 350 mln zł. Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania środków.

 

Systemy rozliczeń fotowoltaiki a Program Czyste Powietrze
Osoby fizyczne, które zamontowały mikroinstalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022 r. mogą skorzystać z dofinansowania Programu Czyste Powietrze w wysokości od 5 tys. do 9 tys. zł bez przechodzenia na mniej korzystny finansowo system rozliczeniowy typu net-billing. Trzeba jednak pamiętać, że Program Czyste Powietrze przyznaje wsparcie do fotowoltaiki jedynie w „pakiecie” z wymianą ogrzewania oraz wymaga terminowego złożenia wniosku - przed upływem 6 miesięcy od poniesienia pierwszych wydatków inwestycyjnych.

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska