PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

KALKULATOR DOTACJI - oblicz wysokość dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił na potrzeby programu Czyste Powietrze 2.0 kalkulator dotacji. Narzędzie uwzględniające poziom dofinansowania jest dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/­kalkulator-dotacji.

30/10/2020

Teraz można szybko wyliczyć wysokość dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

 

Przypominamy, że na stronie www.czyste−urzadzenia.ios.edu.pl dostępna jest lista urządzeń grzewczych kwalifikujących się do programu Czyste Powietrze.

 

Równolegle tworzona jest nowa, szersza lista: www.lista−zum.ios.edu.pl, wzbogacona m.in. o materiały izolacyjne, stolarkę okienną i drzwiową.

 

Czyste Powietrze to program mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października 2020 r. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł. Budżet programu na lata 2018-2029 wynosi 103 mld zł.

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ