PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Lista ZUM od 15 lutego JEDYNĄ obowiązującą

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mają do dyspozycji nową listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) spełniających wymagania techniczne określone w rządowym programie Czyste Powietrze.

04/01/2021

Lista ZUM to nieoceniona pomoc dla wnioskodawców Czystego Powietrza w doborze urządzeń oraz materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Jest ona dostępna pod adresem: https://lista−zum.ios.edu.pl.

 

Lista ZUM została uruchomiona 30 września 2020 r. i jest sukcesywnie rozbudowywana. Producenci zgłaszają swoje produkty do Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Pracownicy jednostki po przeprowadzeniu weryfikacji wprowadzają produkty na listę.

 

Poprzednio beneficjenci korzystali z innej bazy – https://czyste−urzadzenia.ios.edu.pl. Ta lista ograniczała się jednak do jedynie urządzeń grzewczych. Dotychczasowa baza https://czyste−urzadzenia.ios.edu.pl zostanie wygaszona 15 lutego 2021.

 

Nowa lista zielonych urządzeń i materiałów daje więcej możliwości pozyskania informacji o produktach podlegających dofinansowaniu.

 

Użytkownik listy ma do wgląd w parametry urządzenia grzewczego oraz szeregu dokumentów takich jak m.in.: etykieta energetyczna, certyfikat/świadectwo badań, sprawozdanie z badań zgłaszanego kotła, karty produktu, dokumentacji technicznej, zdjęcie lub skan tabliczki znamionowej, a także link do produktu na stronie producenta.

 

źródło zdjęcia: lista-zum.ios.edu.pl