PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Wznowienie wypłat dotacji w Programie Czyste Powietrze

Wznowiono wypłaty dotacji dla beneficjentów z Programu Czyste Powietrze, jednocześnie uregulowano wszelkie zaległe płatności - ogłosiła dnia 31 stycznia minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska. Obecnie trwają prace nad zapewnieniem stabilnego finansowania programu na kolejne lata, a także prowadzone są konsultacje w celu usprawnienia programu. Rozpoczęto dialog z Bankiem Światowym i organizacjami pozarządowymi w sprawie poprawy efektywności programu.

02/02/2024

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło szerokie konsultacje w celu usprawnienia Programu Czyste Powietrze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Fundacji Instrat, Instytutu Ochrony Środowiska, Polskiego Alarmu Smogowego oraz minister Paulina Hennig-Kloska, wiceminister Urszula Zielińska i przedstawiciele NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.

 

Nowy rząd Rzeczypospolitej Polskiej podziela cele unijnej polityki dotyczącej poprawy jakości powietrza i podejmuje działania w kierunku stworzenia odpowiednich narzędzi. Wstrzymanie wypłat w Programie Czyste Powietrze pod koniec 2023 roku wynikało z braku finansowania przez poprzednią administrację. Minister Hennig-Kloska podkreśla, że w styczniu wznowiono wypłaty, a obecnie intensywnie pracuje się nad zapewnieniem stabilnego finansowania na lata kolejne.

 

Finansowanie Programu Czyste Powietrze w najbliższym okresie będzie pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimatyczną i Środowiskową, będą to jedne z największych programów finansowanych w Unii Europejskiej. Minister Hennig-Kloska zapewnia, że nowe, stabilne formy finansowania nie wpłyną negatywnie na beneficjentów programu. Trwają dialogi z organizacjami pozarządowymi i Bankiem Światowym w celu poprawy efektywności programu, przy uwzględnieniu różnych scenariuszy naprawy programu i jego stałego finansowania. Nowe źródła i metody finansowania nie wprowadzą zmian dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze.