PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Kto może skorzystać z Programu
Czyste Powietrze?

Program jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

kto-domek-1

 

Maksymalna liczba wyodrębnionych lokali mieszkalnych w domu wynosi 2.

kto-domki-2

 

Osoby posiadające kilka domów jednorodzinnych mogą pozyskać dotacje na każdy z budynków.

kto-umowa-3

 

Nie ma obowiązku zamieszkiwania lub meldunku w budynku, który ma być objęty dotacją.


 

kto-domek-1

 

Domy w zabudowie szeregowej kwalifikują się do programu pod warunkiem posiadania odrębnej księgi wieczystej na każdy z lokali.


 

kto-domki-2

 

O kwalifikacji do programu decyduje m. in. dochód wnioskodawcy. Roczne wynagrodzenie

osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł. Osoby o niskich dochodach otrzymują wyższe wsparcie. Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 894 zł na osobę   gospodarstwach wieloosobowych. Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

 


 

kto-umowa-3

 

Na potrzeby mieszkańców domów wielorodzinnych został uruchomiony Program Ciepłe Mieszkanie.

 

Więcej o Programie Ciepłe Mieszkanie:

https://www.czystepowietrze.eu/program-cieple-mieszkanie

Ważne

Program nie obejmuje domów w budowie.

 

 

Skorzystaj z dotacji

Program Czyste Powietrze 2024
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ

 

POLECAMY

 

2024_06_05_Kostrzewa_1300x355px_neofix+CTA