PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Banki partnerem programu Czyste Powietrze?

Rządowy program Czyste Powietrze może przyspieszyć dzięki współpracy z bankami. Aby poprawa jakości powietrza stała się odczuwalna, należy realizować kilkaset tysięcy wymian przestarzałych urządzeń rocznie, a nie jak do tej pory - około kilkudziesięciu tysięcy. Istnieje również potrzeba uproszczenia procedury składania wniosków, z którymi nie radzą sobie Polacy, a także szerszego wsparcia udzielanego przez lokalne samorządy.

17/09/2019

Wysoce prawdopodobne, że już niedługo wniosek o wymianę pieca i ocieplenie domu będziemy składali w swoim banku, podobnie jak w przypadku programu 500+. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny ogłosił konsultacje społeczne stanowiska prezentującego model współpracy miedzy NFOŚiGW a sektorem bankowym przy realizacji celów strategicznych rządowego programu Czyste Powietrze.

 

Proponowany model działania:

 

 • Banki uruchomią linie kredytowe na inwestycje związane z termomodernizacją domów jednorodzinnych połączoną z wymianą przestarzałych kotłów na paliwa stałe.
 • Gospodarstwa domowe będą zaciągały kredyty w bankach, które zostaną przeznaczone na:
  • finansowanie pomostowe odpisów od podstawy opodatkowania PIT lub dotacji z programu Czyste Powietrze;
  • pokrycie udziału własnego.
 • Równolegle banki uruchomią platformy bankowości elektronicznej do przygotowywania i składania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze (podobnie jak to jest w programie 500+).
 • Wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze będą przekazywane do wskazanych jednostek sektora publicznego i tam będą rozpatrywane dla potrzeb udzielenia, a następnie rozliczenia udzielonego wsparcia publicznego.

 

Jakie działania zamierza podjąć NFOŚiGW w celu usprawnienia procesu aplikacyjnego?

 

 • Uprościć wnioski aplikacyjne tak, żeby były bardziej przyjazne dla beneficjentów,
 • Skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i w sposób ciągły poprawiać jakość obsługi wnioskodawców,
 • Uruchomić listę urządzeń/produktów objętych wsparciem w ramach programu Czyste Powietrze i ulgą podatkową,
 • Uruchomić kampanie społeczne zachęcające do termomodernizacji budynków i wymiany kotłów,
 • Podjąć dialog z Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego mający na celu zwiększenie dostępności instrumentów kredytowych na poprawę jakości powietrza.
 • Gospodarstwa domowe będą miały dostęp do atrakcyjnego kredytu, którego część może być spłacona z odpisu podatkowego lub refundacji z programu priorytetowego Czyste Powietrze
 • Banki będą mogły uplasować znaczący wolumen akcji kredytowej w obszarze poprawy efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości środowiska naturalnego w Polsce oraz likwidacji smogu.

 

opr. na podst. informacji NFOŚiGW, Fot. Dobre Domy

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ