PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze wersja 2.0 tylko dla domów istniejących

Z najnowszej wersji programu Czyste Powietrze realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skreślone zostało wsparcie dla właścicieli domów nowo budowanych. Od 15 maja program obejmuje jedynie domy istniejące.

13/05/2020

Początkowo, gdy uruchomiono program właściciele domów nowo budowanych mogli wnioskować o wsparcie do zakupu i montażu urządzeń grzewczych, rekuperacji oraz korzystać z preferencyjnych pożyczek do OZE (instalacje fotowoltaiczne lub panele słoneczne). Od 1 stycznia skończyły się dotacje do urządzeń grzewczych, zaś ostatecznie z dniem 15 maja nowe budownictwo jednorodzinne przestanie być wspierane przez program Czyste Powietrze.

 

Furtka dla beneficjentów

 

Wiele zmian wersji 2.0, choćby dwa progi dochodowe zamiast siedmiu z poprzedniej wersji oraz szybsze rozpatrywanie wniosków są korzystniejsze dla wnioskujących. Osoby, które złożyły wniosek przed 15 maja, ale nie zawarły umowy o dofinansowanie, będą mogły wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych zasadach programu, pod warunkiem rozpoczęcia inwestycji po 15 maja i zakończenia jej zgodnie ze zmienioną wersją programu. W pierwszej kolejności dofinansowanie zostanie uruchomione dla osób kwalifikujących się do tzw. podstawowego poziomu dofinansowania (roczny dochód wnioskującego nie przekracza 100 tys. zł). Osiągający niższe dochody (nieprzekraczające miesięcznie 1 400 na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub 1 960 w przypadku osób samotnych) będą musieli zaczekać, bowiem do uruchomienia części programu z podwyższonym poziomem dofinansowania niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

 

https://www.czystepowietrze.eu/pomoc-w-wypelnianiu-wnioskow

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ