PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze wersja 2.0 od 15 maja 2020

Uproszczona wersja programu Czyste Powietrze startuje 15 maja. Do współpracy w realizacji zamierzeń zaproszono gminy, banki, PGNiG oraz Polski Alarm Smogowy.

04/05/2020

Zgodnie z nowymi zapisami w programie Czyste Powietrze dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 37 tys. zł dla osób gorzej sytuowanych. Program jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Skorzystają z niego osoby o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tyś. zł rocznie.

 

Termin inwestycji

 

Istotną dla beneficjentów zmianą będzie możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

 

Czyste Powietrze na gov.pl

 

Składanie wniosków jak do tej pory będzie się odbywało przez portale beneficjenta WFOŚIGW, w przyszłości również przez portal gov.pl. Nadal będzie możliwość składania wniosków w wersji papierowej. Wsparcie najuboższych. Ubożsi beneficjenci będą potrzebowali zaświadczeń z gminnych ośrodków pomocy społecznej potwierdzających prawo do wyższego dofinansowania, jednak sejm musi jeszcze przegłosować ustawę umożliwiającą takie rozwiązanie. Do podwyższonego poziomu dofinansowania tj. do 37 tyś. zł, uprawnione będą osoby o przeciętnym dochodzie nieprzekraczającym 1 400 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub 1 960 zł w przypadku osób samotnych.

 

Banki

 

Od września pojawi się możliwość występowania poprzez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu na inwestycje z programu Czyste Powietrze. Banki mają też obsługiwać wnioski o dotację.

 

PGNiG jako strategiczny partner programu wesprze Fundusz w szybszym weryfikowaniu informacji o dostępności sieci gazowej dla danej nieruchomości (gospodarstwa domowe podłączone lub posiadające możliwość podłączenia do sieci nie dofinansują z programu wymiany kopciucha na kocioł na paliwo stałe).

 

Polski Alarm Smogowy przygotuje cykl bezpłatnych webinariów pn. Akademia Czystego Powietrza, promujących program oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe firm remontowo­−budowlanych, instalatorów pieców i osób zajmujących się ocieplaniem domów w celu sprawniejszej modernizacji energetycznej domów w ramach programów Czyste Powietrze i Mój Prąd.

 

Więcej o zmianach:

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ