PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Deklaracja CEEB - do kiedy mamy czas na jej wypełnienie?

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

12/05/2022

CEEB zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. Do 5 maja złożono 3 307 385 deklaracji.

 

Kto składa deklarację?

 

Właściciel/ zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. kocioł c.o., kominek, pompę ciepła, piece kaflowe, miejską sieć ciepłowniczą itp.

 

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

 

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację. Niezłożenie jej w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową.

 

Jak można złożyć deklarację?

 

Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej – osobiście we właściwym dla miejsca budynku urzędzie miasta lub gminy. Można też przesłać deklarację drogą pocztową.

 

Jak złożyć deklarację przez Internet?

 

Należy skorzystać ze strony www.zone.gunb.gov.pl. By złożyć deklaracje przez Internet potrzebny jest profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.

 

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?

 

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r. Właściciel nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni.

 

Czy dane dotyczące ogrzewania będą weryfikowane?

Wszystkie dane które wpłyną do CEEB będą weryfikowane. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza, który przeprowadzi przegląd komina i potwierdzi to, co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

 

W jakim celu zbierane są informacje?

 

Głównym celem stworzenia centralnej bazy CEEB jest poprawa jakości powietrza. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała jedynie szacunkowymi danymi.

 

Kto odpowiada za stworzenie CEEB?

Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.