PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

E−wnioski do programu Czyste Powietrze

10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. E-wnioski są dostępne w serwisie gov.pl.

15/06/2020

Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/­web/­gov/­skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

 

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowy sposób postępowania. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wypełnić wniosek i złożyć wniosek za pomocą platformy. Wypełniony wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, należy też dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy. Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Portalu Beneficjenta WFOŚiGW, mogą złożyć wniosek jedynie w wersji papierowej.

 

Źródło infografiki – www.czystepowietrze.gov.pl

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ