PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Górny Śląsk kolejny raz liderem Programu Czyste Powietrze

Od 1 stycznia 2022 r. w województwie śląskim i podkarpackim będzie obowiązywał całkowity zakaz używania kopciuchów. W obu województwach tempo wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych jest całkowicie odmienne. Na Górnym Śląsku - największe w Polsce, natomiast na Podkarpaciu – bardzo wolne.

24/11/2021

Z czego wynika taki stan rzeczy? Odpowiedzi można poszukać w rankingu Programu Czyste Powietrze obejmującego III kwartał 2021 r. Dane rankingu wskazują na rosnącą świadomość mieszkańców oraz duże zaangażowanie gmin na Górnym Śląsku i znikomą aktywność samorządów podkarpackich.

 

Województwo śląskie jest niekwestionowanym liderem rankingu Czystego Powietrza, a jego gminy zajmują ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Poza punktacją znalazło się województwo podkarpackie – tu ani jedna gmina nie weszła do pierwszej setki.

 

Górnośląskie gminy zdominowały ranking!

 

Na Górnym Śląsku w dalszym ciągu mamy najwięcej miejscowości z największą liczbą „dni smogowych” w roku. Na Podkarpaciu powietrze jest znacznie lepszej jakości. W obu przypadkach władze wojewódzkie zdecydowały o tym, że do końca roku 2021 r. z domów mają poznikać wszystkie kopciuchy – tj. urządzenia grzewcze na węgiel lub drewno, które mają powyżej 10 lat. Śląskie władze straszą karami, na Podkarpaciu panuje cisza… trudna do wytłumaczenia, bo pozostało jeszcze ponad 300 tyś. kopciuchów do wymiany, w samej stolicy województwa ponad 9 tyś. urządzeń.

 

W śląskim w pomoc mieszkańcom przy modernizacji kotłowni mocno zaangażowały się gminy. W niewielkiej gminie Godów tak aktywnie, że zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu. Mieszkańcy gminy złożyli aż 262 wnioski do programu na łączną liczbę budynków jednorodzinnych wynoszącą 3721. Drugą pozycję zajęła gmina Czerwionka-Leszczyny, trzecią Jejkowice – obie z powiatu rybnickiego. Aż siedemnaście pierwszych miejsc zestawienia zajmują gminy z woj. śląskiego.

 

To już trzecie opracowanie na temat stopnia zaawansowania realizacji Programu Czyste Powietrze w gminach i regionach. Tradycyjnie już i tym razem największą liczbę wniosków złożono w Rybniku: aż 726. Najmniejsze zaangażowanie odnotowano w gminach woj. podkarpackiego, opolskiego, łódzkiego i lubuskiego.

 

Gdzie jeszcze mieszkańcy mają mało czasu na wymianę kopciuchów?

 

Kolejne uchwały antysmogowe zakazujące użytkowania pozaklasowych kotłów i pieców wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. w województwach: mazowieckim, małopolskim i łódzkim.

 

W wymienionych lokalizacjach gminy są mniej aktywne. Z Małopolski do pierwszej setki weszło sześć gmin, z Mazowsza – jedna. Żadna z gmin z woj. łódzkiego nie trafiła do grupy liderów.

 

- Tylko wspólne działania administracji rządowej i samorządowej na rzecz poprawy jakości powietrza przyniosą oczekiwane rezultaty, tym bardziej cieszy nas duża aktywność gmin w ramach programu „Czyste Powietrze” – szczególnie w regionach, gdzie problem smogu jest największy - podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Dzięki takim działaniom zwiększymy komfort życia mieszkańców Polski.

 

Autorami raportu jest Polski Alarm Smogowy (PAS) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dane są miarodajne – o miejscu w rankingu decyduje liczba wniosków z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Szczegóły rankingu dostępne są na stronach: polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.

 

Fot. źródło: pixabay.com

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ