PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Kontrola PIH wykazała - kotły KOSTRZEWA lepsze niż to wynika z certyfikatu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroluje urządzenia grzewcze krajowych producentów pod kątem spełniania wymogów tzw. ekoprojektu, obowiązującego od stycznia 2020 r. Przedstawiamy rezultaty kontroli przeprowadzonej niedawno u jednego z wiodących producentów urządzeń grzewczych na biomasę.

07/08/2020

Certyfikat ekoprojektu wydany urządzeniom KOSTRZEWY przez czeską akredytowaną jednostkę badawczą jest wiarygodnym dokumentem - potwierdziła kontrola Państwowej Inspekcji Handlowej w Olsztynie przeprowadzona w siedzibie producenta na zlecenie UOKiK.

 

Pracownicy inspekcji zabezpieczyli kilka modeli urządzeń, ostatecznie wybierając do przebadania jeden z kotłów linii EEI PELLETS. Urządzenie o mocy 12 kW zostało drobiazgowo przebadane przez specjalistów Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” im. prof. F. Stauba w Katowicach. Testy trwały łącznie 8 dni i potwierdziły wiarygodność certyfikatu.

 

To dobra wiadomość dla tych, którzy zaufali marce. Klienci wybierający urządzenia KOSTRZEWA mogą być pewni, że to dobry wybór, a kocioł na pellet oszczędza paliwo, dba o powietrze i charakteryzuje się niskim poborem energii elektrycznej.

 

Ze sprawozdania z badania katowickiego zakładu wynika, że kocioł EEI PELLETS 12 kW nie tylko spełnia wymogi ekoprojektu, ale biorąc pod uwagę sześć na osiem weryfikowanych parametrów, uzyskuje noty lepsze niż podczas badania certyfikacyjnego w czeskim laboratorium.

 

Kotły marki KOSTRZEWA z wieloletnim wyprzedzeniem - od października 2016 roku spełniają wymogi ekoprojektu tj. rozporządzenia KE 2015/1189, obowiązującego formalnie producentów urządzeń grzewczych na paliwa stałe od 1 stycznia 2020 r

 

Urządzenia marki KOSTRZEWA figurują na wielu zagranicznych listach ekologicznych urządzeń grzewczych oraz na polskiej liście urządzeń do rządowego programu Czyste Powietrze - https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/­bepub/­ben001.aspx#SEARCHRES.