PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Lista ZUM: Dłuższy czas na badania techniczne pomp ciepła

Producenci i importerzy pomp ciepła z europejskimi znakami jakości dostają więcej czasu na dostosowanie się do wymogów programu "Czyste Powietrze". Termin dostarczenia wymaganych badań technicznych został przedłużony do 31 grudnia 2024 r., co umożliwi wpisanie tych urządzeń na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Dzięki temu użytkownicy programu będą mieli szeroki wybór pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet, które od 14 czerwca br. muszą pochodzić z listy ZUM.

20/05/2024

Nowe zasady dla pomp ciepła w programie "Czyste Powietrze"

Od 14 czerwca 2024 r. tylko urządzenia z listy ZUM będą kwalifikowane do dofinansowania. Nowe przepisy, obowiązujące od 22 kwietnia 2024 r., wymagają, aby pompy ciepła miały techniczne parametry potwierdzone przez akredytowane laboratoria w UE lub EFTA. Urządzenia muszą spełniać standardy unijne dotyczące etykietowania i ekoprojektu.

 

Proces wprowadzania urządzeń na listę ZUM

NFOŚiGW monitoruje proces wpisywania urządzeń na listę ZUM i współpracuje z branżą. Wielu producentów nie zdąży jednak uzyskać niezbędnych certyfikatów do 13 czerwca 2024 r. z powodu kwestii proceduralnych i organizacyjnych. Dlatego MKiŚ i NFOŚiGW zdecydowały o czasowym wpisywaniu na listę ZUM urządzeń z europejskimi znakami jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT.

 

Tymczasowe wprowadzenie pomp ciepła na listę ZUM

Urządzenia z europejskimi znakami jakości mogą być wpisywane na listę ZUM od 14 czerwca 2024 r., jednak ich obecność będzie możliwa tylko do 31 grudnia 2024 r. Po tym terminie, aby pozostać na liście, będą musiały mieć pełne badania zgodne z normami unijnymi. To rozwiązanie pozwoli użytkownikom programu "Czyste Powietrze" na szeroki wybór jakościowych pomp ciepła, a producentom na przeprowadzenie wymaganych badań.

 

Równe warunki dla producentów i dystrybutorów

Docelowo wszystkie urządzenia na liście ZUM będą musiały przejść pełne badania zgodne z unijnymi standardami. Zmiany te mają poprawić jakość urządzeń montowanych w domach i zapewnić równe warunki dla wszystkich producentów. Zmiany w programie "Czyste Powietrze" i w regulaminie listy ZUM zostaną wprowadzone do 14 czerwca br.

 

Weryfikacja zgodności pomp ciepła

Jednocześnie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpocznie działania mające na celu sprawdzenie zgodności pomp ciepła dostępnych na rynku z deklaracjami producentów. Działania te mają na celu wyeliminowanie z obrotu urządzeń niskiej jakości, które nie spełniają wymagań przepisów oraz nie osiągają deklarowanych parametrów pracy.

 

Dotacje na audyt energetyczny

Korzystający z programu "Czyste Powietrze" powinni upewnić się, że ich dom jest odpowiednio docieplony przed instalacją pompy ciepła. Niedocieplony budynek może generować wysokie rachunki za ciepło. Warto przeprowadzić audyt energetyczny, który określi zapotrzebowanie na ciepło, na co można otrzymać dofinansowanie do 1,2 tys. zł z programu "Czyste Powietrze".