PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Miał węglowy nielegalny

Od 1 lipca obowiązują nowe normy jakości węgla zakazujące sprzedaży detalicznej miału węglowego o bardzo niskiej jakości. W sprzedaży wciąż pozostaje miał o wyższych parametrach jakościowych.

03/07/2020

Od 1 lipca 2020 r. osoba wprowadzająca do obrotu miał z węgla kamiennego o wielkości ziarna od 1 mm do 31,5 mm będzie narażona na grzywnę od 50 tys. do nawet 1 mln lub karę pozbawienia wolności do 5 lat. Miał węglowy będą mogły kupić jedynie osoby oraz firmy, które przedstawią zaświadczenia potwierdzające prowadzenie instalacji spalania o mocy nominalnej co najmniej 1 MW lub podmioty zajmujące się sprzedażą paliw stałych.

 

Około 87% węgla stosowanego w Unii Europejskiej do ogrzewania domów jest zużywane w Polsce. Z tej przyczyny do gospodarstw domowych powinien trafiać węgiel wysokiej jakości. Od jakości paliwa oraz urządzeń grzewczych zależy jakość powietrza, którym oddychamy oraz kondycja zdrowotna Polaków.

 

Polski Alarm Smogowy apeluje do Ministerstwa Klimatu o podjęcie dalszych kroków i sukcesywne zaostrzanie przepisów. Problemem obowiązujących obecnie norm jest brak wymagań jakościowych dla paliwa przeznaczonego do kotłów 5 klasy i spełniających wymogi Ekoprojektu. Kotły te mogą osiągać gwarantowaną przez producenta niską emisyjność wyłącznie podczas spalania węgla o odpowiednio wysokiej jakości. Niestety normy nie określają paliwa dedykowanego do takich kotłów. PAS postuluje, aby zawartość popiołu, siarki i wilgoci w takim węglu była znacząco niższa i odpowiadała parametrom węgla na jakim testowane kotły.

 

Alternatywą dla miału węglowego jest pelet drzewny - paliwo z biomasy, którego spalanie w nowoczesnych kotłach z automatycznym podawaniem paliwa wiąże się z niższą, niż w przypadku węgla, emisją zanieczyszczeń do atmosfery.