PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Nowe zasady w Programie „Czyste Powietrze” od 22 kwietnia 2024 roku

Od 22 kwietnia 2024 roku w życie wchodzą nowe zasady w Programie „Czyste Powietrze”. Kluczowe zmiany obejmują obowiązkową listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), możliwość uzyskania najwyższego dofinansowania tylko raz, precyzyjne regulacje dotyczące prefinansowania oraz pełnomocnictw, a także wzmocnienie budżetu funduszami europejskimi.

22/04/2024

Nowe wytyczne i ochrona wnioskodawców

„Zmieniliśmy Program „Czyste Powietrze”, kierując się troską o naszych beneficjentów. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie” – wyjaśnia Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Nowe finansowanie z funduszy europejskich

Program „Czyste Powietrze” uzyskał dodatkowe finansowanie w wysokości 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Środki te, razem z funduszami z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zapewnią stabilne finansowanie programu w nadchodzących latach.

 

Uszczelnienie listy ZUM

Od 14 czerwca 2024 roku wnioskodawcy muszą wybierać pompy ciepła oraz kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet wyłącznie z listy ZUM. Urządzenia te muszą spełniać deklarowane w kartach produktów i etykietach energetycznych parametry, co ma gwarantować efektywniejsze ogrzewanie. Dla producentów i dystrybutorów pomp ciepła, konieczne jest dostarczenie raportów z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu UE lub EFTA.

 

Najwyższe dofinansowanie

Zmiany dotyczą również najwyższego poziomu dofinansowania (część 3 programu). Beneficjent, który otrzymał najwyższe dofinansowanie na jeden budynek, będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego poziomu (część 1 programu). Zmiany te obowiązują od 14 czerwca 2024 roku.

 

Prefinansowanie i pełnomocnictwo

Doprecyzowano zasady prefinansowania. Wypłata zaliczki wymaga złożenia podpisanej dyspozycji wypłaty oraz kopii faktury zaliczkowej. Wnioskodawcy mają 120 dni na złożenie wniosku o płatność. Wnioski składane przez pełnomocnika muszą być opatrzone notarialnie poświadczonym podpisem wnioskodawcy.

 

Nowe źródła finansowania

16 kwietnia 2024 roku NFOŚiGW podpisał szesnaście umów grantowych z programem FEnIKS, co uruchomiło nowe finansowanie. Wdrożenie środków FEnIKS ma na celu wsparcie ponad 145 tysięcy gospodarstw domowych, umożliwiając wymianę ponad 111 tysięcy źródeł ciepła i modernizację około 100 tysięcy budynków.

 

Program „Czyste Powietrze” – największa proekologiczna inicjatywa

Program „Czyste Powietrze” z budżetem 103 miliardów złotych jest największą proekologiczną inicjatywą w Polsce. Oferuje do 135 tysięcy złotych bezzwrotnych dotacji na termomodernizację i nowe źródła ciepła.