PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Obniżenie VAT na pellet coraz bliżej?

Kotły na pellet są drugim po kotłach gazowych najchętniej wybieranym źródłem ciepła w Programie Czyste Powietrze. Rząd jednak całkowicie pominął paliwo pelletowe w tarczy antyinflacyjnej 2.0, która obniżyła VAT na paliwa kopalne – gaz ziemny i węgiel kamienny.

14/02/2022

O sprawiedliwą rozbudowę tarczy upomniała się Polska Rada Pelletu wystosowując na początku lutego pismo do premiera Mateusza Morawieckiego wzywające do obniżenia podatku VAT na te paliwo z 23% do 8%.

 

Dotychczasowe obniżki podatku VAT w ramach działań antyinflacyjnych dotyczyły jedynie paliw kopalnych (gaz ziemny, węgiel kamienny), natomiast całkowicie pominęły odnawialne źródła energii w postaci biopaliw stałych np. pellet drzewny, który to od blisko 10 lat stał się polską specjalnością i hitem eksportowym do całej Unii Europejskiej. Polska aktualnie zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem wolumenu produkcji certyfikowanego pelletu drzewnego najwyższej jakości – czytamy w liście Polskiej Rady Pelletu do premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Polska Rada Pelletu już wcześniej podejmowała wysiłki w kierunku obniżenia podatku VAT dla biopaliw odnawialnych, które objęte są najwyższą stawką VAT w Europie. Jak dotąd bezskuteczne. Zastosowane przez rząd obniżki w tarczy inflacyjnej 2.0 dotyczą wyłącznie paliw kopalnych (gaz ziemny oraz węgiel).

 

Polska Rada Pelletu przypomina, że kraje wysoko rozwinięte tj. Dania, Niemcy, Włochy, Francja, Szwecja traktują pellet drzewny jako paliwo rekomendowane dla gospodarstw domowych w ramach polityki dekarbonizacyjnej. Przykładem kraju, w którym pellet drzewny stanowi podstawowe paliwo w sektorze ciepłownictwa rozproszonego jest Dania, w którym to kraju zużywa się blisko 3, 1 mln ton pelletu drzewnego najwyższej jakości (średnio ponad 0,5 tony na jednego mieszkańca). Niewątpliwie Dania jest wzorem dla pozostałych krajów Unii Europejskiej pod względem edukacji ekologicznej społeczeństwa. W Danii wprowadzono preferencyjną stawkę (7%) na pellet drzewny do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym.

 

Autorzy podkreślają również, że dzięki biomasie wykorzystywanej w gospodarstwach domowych i rolnictwie Polska uniknęła kar z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 15% w bilansie OZE. Wszystkie te argumenty dowodzą, że obniżenie podatku VAT na pellet jest pilnym i niezbędnym działaniem na drodze do obniżenia inflacji, poprawy jakości powietrza oraz dekarbonizacji Polski.

 

Źródło: magazynbiomasa.pl