PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Od 25 stycznia dotacje Czystego Powietrza rosną do 90%

Wystartowała trzecia część Programu Czyste Powietrze adresowana do osób najmniej zamożnych z dotacjami do wymiany ogrzewania i termomodernizacji obejmującymi nawet 90% wydatków.

25/01/2022

Ile można uzyskać?

Osoby o miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 900 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1 260 zł w gospodarstwach wieloosobowych mogą uzyskać dotację do 69 tys. zł. Wsparcie dotyczy również osób z ustalonym prawem do zasiłku.

 

Obecnie Program Czyste Powietrze dzieli się na trzy części:

 

Pierwsza – podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,

 

Druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 

Trzecia – najwyższy poziom dofinansowania, nawet 69 tys. zł dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Wprowadzenie nowej - trzeciej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

 

Etap I. Rozpoczął się 25 stycznia 2022 r. Ważne zmiany w porównaniu do pozostałych części:

 

Ułatwienia prowadzenia inwestycji - liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach).

 

Kredyt Czyste Powietrze dostępny w przypadku pierwszej i drugiej części programu nie obowiązuje w części trzeciej.

 

Nowy załącznik - przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”) – dostępny na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”), oraz na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Etap II . W przygotowaniu. Będzie dotyczył prefinansowania wydatków oraz pomocy wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

 

Inne zmiany obowiązujące od 25 stycznia we wszystkich trzech częściach

1. Program Czyste Powietrze może łączyć się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości.

2. Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

3. Dopuszczenie do programu kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny.

4. Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

 

Kolejna zapowiedź dotacji w budynkach wielorodzinnych

– Niebawem szansę na wymianę „kopciucha” z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla których przygotowujemy nowy program o zasięgu ogólnopolskim – zapowiada minister klimatu Anna Moskwa.

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ