Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Ostatni dzwonek dla gmin na przystąpienie do programu Czyste Powietrze

Polacy mogą już liczyć na pomoc urzędników gminnych przy wypełnianiu wniosków do Programu Czyste Powietrze. Już prawie 2 000 gmin spośród 2 085 funkcjonujących w granicach RP przystąpiło do programu Czyste Powietrze.

24/08/2021

Już prawie 2 000 gmin spośród 2 085 funkcjonujących w granicach RP przystąpiło do programu Czyste Powietrze. Kilkadziesiąt pozostałych jednostek samorządu terytorialnego ma ostatnią już szansę na zgłoszenie i podpisanie porozumienia o współpracy z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczącej realizacji programu. Akces należy zgłaszać do 15 września 2021 r., a możliwości skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 r.

 

W gminach, które przystąpiły do programu Czyste Powietrze utworzono punkty konsultacyjno­−informacyjne dofinansowane przez NFOŚiGW w kwocie do 30 tys. zł. NFOŚiGW wprowadził również nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, poprzednio było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie Czyste Powietrze.

 

Wszystkie te fundusze na aktywizację urzędów miast i gmin w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze mają za zadanie przyspieszenie uzyskania efektu ekologicznego w postaci poprawy jakości powietrza oraz poprawę efektywności energetycznej polskich domów jednorodzinnych.

 

Nadal obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gminy do właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na samorządy czeka łącznie ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu Czyste Powietrze.
(na podst. www.czystepowietrze.gov)

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ