PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Ostatni dzwonek dla gmin na przystąpienie do programu Czyste Powietrze

Polacy mogą już liczyć na pomoc urzędników gminnych przy wypełnianiu wniosków do Programu Czyste Powietrze. Już prawie 2 000 gmin spośród 2 085 funkcjonujących w granicach RP przystąpiło do programu Czyste Powietrze.

24/08/2021

Już prawie 2 000 gmin spośród 2 085 funkcjonujących w granicach RP przystąpiło do programu Czyste Powietrze. Kilkadziesiąt pozostałych jednostek samorządu terytorialnego ma ostatnią już szansę na zgłoszenie i podpisanie porozumienia o współpracy z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczącej realizacji programu. Akces należy zgłaszać do 15 września 2021 r., a możliwości skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 r.

 

W gminach, które przystąpiły do programu Czyste Powietrze utworzono punkty konsultacyjno­−informacyjne dofinansowane przez NFOŚiGW w kwocie do 30 tys. zł. NFOŚiGW wprowadził również nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, poprzednio było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie Czyste Powietrze.

 

Wszystkie te fundusze na aktywizację urzędów miast i gmin w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze mają za zadanie przyspieszenie uzyskania efektu ekologicznego w postaci poprawy jakości powietrza oraz poprawę efektywności energetycznej polskich domów jednorodzinnych.

 

Nadal obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gminy do właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na samorządy czeka łącznie ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu Czyste Powietrze.
(na podst. www.czystepowietrze.gov)

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ