PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Ponad jedna trzecia gmin przystąpiła do Programu Ciepłe Mieszanie

Czy dostanę dotację do wymiany kopciucha w bloku lub kamienicy – o to pytacie każdego dnia na forum CzystegoPowietrza.eu. - Nie każdy ma szansę ubiegania się o dotację, ponieważ jedynie 886 gmin z 2477 przystąpiło do programu. To umowa gmin z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska jest przepustką do uzyskania środków na inwestycję w budynku wielorodzinnym.

30/04/2024

Program Ciepłe Mieszkanie

 

Wiele osób fizycznych bądź małych wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych nie uzyska wsparcia, ponieważ ich samorząd nie przystąpił do Programu Ciepłe Mieszkanie poprzez zawarcie stosownej umowy z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Drugi, ostatni nabór gmin do programu zamknięto 31.01.2024 r.

 

Do końca 2026 roku będą prowadzone nabory dla mieszkańców przez gminy, które zgłosiły się do programu i podpiszą umowy o dofinansowanie. Taką szansę będzie miało 886 gmin, które mogą otrzymać łącznie ponad 1,68 mld zł dotacji dla mieszkańców na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz inne prace termomodernizacyjne.

 

 

Kto skorzysta? Jakie inwestycje podlegają dotacji?

 

 

 

 

Osoby fizyczne w domach wielorodzinnych

 

 1. demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, dodatkowo:
 2. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 3. stolarkę okienną i drzwiową,
 4. dokumentację projektową.

 

 

Małe wspólnoty mieszkaniowe

(do siedmiu lokali)

 

 1. demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 2. zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 4. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 5. zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 6. dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

 

Jaka jest wysokość wsparcia?

 

POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1 – 3

Osoby fizyczne

 

 

 

Poziom podstawowy

(część 1)

 

Osoba fizyczna

- której roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł

 

 

Poziom podwyższony

(część 2)

 

Osoba fizyczna

- której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Poziom najwyższy

(część 3)

 

Osoba fizyczna

- której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 

 

 

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1 – 3

 

 

 

Poziom podstawowy

(część 1)

 

- do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

- do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 000 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

 

Poziom podwyższony

(część 2)

 

- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

- do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29 500 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

 

Poziom najwyższy

(część 3)

 

- do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

- do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w  miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

 

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 4

Wspólnoty

 

Maksymalna kwota dotacji

 

 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła - 350 000 zł (60%) 
 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - 360 000 zł (60%), 375 000 (60%) – dla zadania uwzględniającego pompy ciepła 
 • Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła - 150 000 zł (60%) 

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.