PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze ma przyspieszyć

Wnioski o dofinansowanie do Programu Czyste Powietrze będą rozpatrywane szybciej niż dotychczas – zapowiada prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Piotr Woźny. – Stanie się to za sprawą uproszczenia procedury aplikowania o dotację oraz rozpatrywania wniosków.

28/02/2020

Wojewódzkie fundusze nie będą już weryfikować dochodów osób wnioskujących. Wnioskującym z tzw. grupy podstawowej wystarczy zaświadczenie o dochodach, które później zostanie zweryfikowane przez urząd skarbowy. Osoby uboższe, które mają prawo do większego dofinansowania, przedstawią funduszowi zaświadczenie o dochodach z ośrodka pomocy społecznej. Do tej pory wojewódzkie fundusze musiały weryfikować osoby, które składały wnioski, a nie mają do tego narzędzi, takich jak dostęp do baz danych.

 

Pojawiła się również zapowiedź kolejnej zmiany - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie zajmował się głównie dotacjami, natomiast w zakresie pożyczek zaprosi do współpracy banki.

 

Program Czyste Powietrze jest krytykowany za zbyt długi czas rozpatrywania wniosków i małą liczba punktów informacyjnych, w efekcie czego jest mało skuteczny. Pierwotnie zakładano wymianę 3 mln źródeł ciepła w domach jednorodzinnych do 2028 r. Od momentu ogłoszenia – jesienią 2018 r. podpisano jedynie ok. 70 tys. umów. Konieczne jest zdecydowane przyspieszenie.

 

Szerszą informację o planowanych zmianach opublikował Portal Samorządowy.

www.portalsamorzadowy.pl/­ochrona-srodowiska/­piotr-wozny-samorzady-beda-rozdawaly-bilety-do-czystego-powietrza,155739.html

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ