PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Sprawdź, czy w twojej gminie jest punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Wiele osób, mimo uproszczenia zasad programu Czyste Powietrze, ma problem z wypełnieniem wniosku. Pomoc można uzyskać w 603 gminach oraz poprzez portal CzystePowietrze.eu.

31/08/2020

Już 24 procent gmin podpisała porozumienie wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej o współpracy przy realizacji programu Czyste Powietrze. W urzędach powstały punkty konsultacyjne, gdzie udzielane są porady dotyczące programu oraz przyjmowane wnioski.

 

Lista gmin, które wspierają mieszkańców w ubieganiu się o dotację do wymiany ogrzewania i termomodernizacji jest dostępna pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-15-lista-porozumień-z-gminami.pdf

 

Wsparcie uzyskamy również wypełniające formularz: https://www.czystepowietrze.eu/pomoc-w-wypelnianiu-wnioskow

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ