PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Większość gmin wypełni wniosek do Czystego Powietrza

Zamierzasz skorzystać z Programu Czyste Powietrze? Warto sprawdzić, czy Twój ratusz lub urząd gminy zgłosił udział w realizacji programu, świadczy usługi doradcze oraz pomaga przy wypełnianiu wniosków.

11/06/2021

Rząd zastosował system zachęt finansowych by zainteresować gminy popularyzacją Czystego Powietrza mającego na celu likwidację polskiego smogu. To sprawiło, że 83 procent gmin zadeklarowało uczestnictwo w programie (ponad 2 tys. samorządów).

 

Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu Czyste Powietrze, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów. Na samorządy – od lutego tego roku, czyli od momentu ogłoszenia nowych zachęt czeka w sumie ponad 100 mln na uruchomienie punktów informacyjno­−konsultacyjnych, podwyższoną refundację kosztów za złożone wnioski i premie dla najbardziej aktywnych.

 

Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców poszczególnych gmin oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych kopciuchów, a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza, co wpłynie także na przyspieszenie tempa realizacji rządowego programu.

 

Do tej pory (28.05.2021 r.) w programie Czyste Powietrze złożono ponad 254 tys. wniosków o dofinansowanie na blisko 4,5 mld zł.

 

Szczegóły na temat programu Czyste Powietrze oraz wzór nowych porozumień dla gmin (zakładka Partnerzy/Dla gmin) dostępne są na stronie: czystepowietrze.gov.pl.

 

(na podst. informacji NFOŚiGW)

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ