Bank Światowy udzieli Polsce pożyczki na Czyste Powietrze

Nie zabraknie środków na realizację Programu Czyste Powietrze w najbliższym czasie. Bank Światowy pożyczy Polsce 250 milionów euro na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jest jednak warunek – program ma być efektywny, lepiej wspierać najuboższych i pozyskać więcej banków do współpracy.

14/12/2021 – Materiał archiwalny

 

– Wraz z polskimi instytucjami oraz Komisją Europejską, trzy lata temu pomogliśmy stworzyć podstawy powszechnego, ogólnokrajowego programu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce – mówi Gallina A. Vincelette, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską. – Teraz nasza współpraca wchodzi na wyższy poziom poprzez połączenie finansowego i merytorycznego wsparcia, którego celem jest wzmocnienie Czystego Powietrza. Chcemy w ciągu pięciu lat naszego partnerstwa wspierać dekarbonizację ciepłownictwa, działać na rzecz zwiększania dostępności programu i pomagać mu przyspieszać.

 

W ramach nowego projektu Bank Światowy będzie pomagał rozwijać Program Czyste Powietrze, który oferuje właścicielom domów jednorodzinnych pomoc finansową i różnego rodzaju zachęty w celu wymiany starych, generujących duże zanieczyszczenie „kopciuchów” na czystsze oraz bardziej efektywne urządzenia grzewcze, a także wspiera termomodernizację budynków. Rządowy program realizowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Jednak nie ma nic za darmo. Polska będzie rozliczana z efektów „Czystego Powietrza”. Środki pożyczkowe w ramach projektu o nazwie „Program dla wyników” Banku Światowego zasilą bezpośrednio budżet państwa, a wypłaty kolejnych transz kredytu będą następować wraz z realizacją konkretnych celów przez Program Czyste Powietrze. Wśród nich są konkretne działania na rzecz wzmocnienia inicjatywy, jak na przykład uruchomienie komponentu dla najuboższych beneficjentów, zwiększenie zaangażowania ze strony banków komercyjnych, czy też osiągnięcie przez program celów w postaci liczby wymienionych kotłów, czy ocieplonych domów.

 

Program Czyste Powietrze wystartował w 2018 roku i do tej pory skorzystało z niego 286 tys. gospodarstw domowych. Władze zakładają że do 2030 roku ma dotrzeć do 3 milionów gospodarstw domowych i znacząco poprawić jakość powietrza, przynosząc wymierne korzyści zdrowotne, środowiskowe i klimatyczne. Aby tak się stało, programowi potrzebne jest duże przyspieszenie. Przy obecnym tempie wymian zakładany efekt osiągniemy dopiero w 2050 roku.

 

Czytelnicy CzystegoPowietrza.eu coraz częściej podnoszą temat potrzeby „rewaloryzacji wsparcia” uwzględniającego podwyżki cen urządzeń grzewczych i materiałów budowlanych. Dotacje Programu Czyste Powietrze są nieocenioną pomocą, ale inflacja sprawia, że z miesiąca na miesiąc tracą na wartości.

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ