Co drugi wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze odrzucony – poznaj przyczyny

Uczestnik Programu Czyste Powietrze zgodnie z jego regulaminem powinien czekać maksymalnie 30 dni na wypłatę dotacji, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. Okazuje się, że na pieniądze trzeba czekać miesiącami. Uczestnicy programu nie kryją niezadowolenia.

04/04/2022 – Materiał archiwalny

– Na początku grudnia ubiegłego roku, tuż po wymianie ogrzewania wysłałem pocztą do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o płatność – informuje pan Władysław. – Fundusz przyznał mi ponad 7 tys. zł dotacji. Do tej pory nie wpłynęły żadne pieniądze.

 

Prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej tłumaczą – większość wniosków jest niekompletna, a ich liczba ogromna. Sugerują potrzebę uproszczenia procedur. Konwent Prezesów WFOŚiGW rekomendował w listopadzie 2021 r. wprowadzenie uproszczeń całego procesu rozliczeń w ramach programu. NFOŚiGW jak dotąd nie uwzględnił zgłoszonych postulatów.

 

Program Czyste Powietrze zakłada, że wypłata dofinansowania może być zrealizowana na zakończenie realizacji całej inwestycji lub transzami po zakończeniu poszczególnych jej etapów. Wypłaty dotacji powinny nastąpić nie później niż 30 dni od złożenia wniosku.

 

Zdaniem prezesów funduszy większość wniosków nie zawierają wszystkich wymaganych załączników. Beneficjenci są wyzwani do uzupełnienia dokumentacji, co znacznie wydłuża czas oceny wniosku o płatność i przekazywanie środków.

 

Co należy załączyć do wniosku o płatność?

 

Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie wnioskodawca. Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do funduszu przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami:

 

  •  protokołem odbioru robót wykonawcy,
    Jeżeli inwestycja dotyczyła wymiany kopciucha dołączamy:
  • dokument zezłomowania kopciucha,
  • potwierdzenie zgodności nowego źródła ciepła z wymaganiami programu (certyfikaty są do pobrania na stronach internetowych producentów urządzeń).

 

Polecamy zapoznanie się ze szczegółową instrukcją wypełniania wniosku o płatność przygotowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 

https://wfos.gdansk.pl/node/667

 

Na podst. Portal Samorządowy

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ