Dolny Śląsk – w październiku znów możliwa wymiana kopciuchów w budynkach wielorodzinnych

Na początku października na Dolnym Śląsku startuje trzecia odsłona pilotażu Programu Czyste Powietrze dla domów wielorodzinnych.

14/09/2021 – Materiał archiwalny

Takie pilotaże prowadzone równolegle na Śląsku i Dolnym Śląsku, Pszczynie i woj. zachodniopomorskim mają za zadanie przygotować organizatora - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do rozszerzenia ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze o budynki wielorodzinne, co zaplanowano na początek 2022 roku. Dolnośląskie dotacje będą obejmowały wymianę starych kotłów i pieców na paliwo stałe na efektywne źródła ciepła, a także modernizację instalacji COCWU, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, mikroinstalację fotowoltaiczną, dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy. Wsparcie dotyczy budynków mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

 

Kto może zostać beneficjentem?

 

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.

 

Dotacja wyniesie:

 

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
  • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
  • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

 

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania dotacje wyniosą odpowiednio do 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

 

Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

 

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych.

 

Budżet trzeciej odsłony pilotażu dolnośląskiego wynosi 20 mln, realizacja zadania planowana jest na lata 2021−2024 zł.

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ