Fundusze norweskie na termo­modernizację szkół

Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

20/03/2020 – Materiał archiwalny

Program dotyczy m. in. wsparcia kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. Szkoły mogą ubiegać się do 70 procent wsparcia na inwestycje temomodernizacyjne. Pula środków do podziału to 20 mln euro.

 

Program dotyczy przede wszystkim:

- docieplenia budynków szkolnych,

- wymiany okien i drzwi zewnętrznych,

- przebudowy systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączenia do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,

- instalacji lub przebudowy systemów chłodzących,  w tym również z zastosowaniem OZE, wymiany systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,

- montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych, zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii.

 

Wśród preferowanych do programu urządzeń należą kotły na biomasę. Polecamy szkolnym beneficjentom kotły c.o. wysokich mocy marki Kostrzewa.   

https://www.kostrzewa.com.pl/produkty/budownictwo-przemyslowe-i-uzytecznosci-publicznej