Gminy wspierają program Czyste Powietrze

Już 1000 gmin wspiera realizację rządowego programu Czyste Powietrze – największego polskiego projektu proekologicznego mającego na celu walkę ze smogiem.

26/02/2021 – Materiał archiwalny

Porównując dane z grudnia 2019 r. do tego samego okresu w 2020 r. widzimy ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie dla budynków istniejących. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

 

To przyspieszenie jest widoczne, ale niewystarczające do uzyskania zamierzonego przez rząd efektu ekologicznego. Budżet programu Czyste Powietrze to ponad 100 miliardów złotych, które mają sfinansować wymianę blisko 4 mln kopciuchów. Do tej pory wymieniono około 200 tys. urządzeń tj. wykonano ok. 5 procent zadania. Przy zachowaniu obecnego tempa realizacji program, z którym rząd wiąże takie nadzieje zostanie zrealizowany w zaledwie jednej czwartej. Nie zlikwidujemy w ten sposób polskiego smogu.

 

Dalsze przyspieszenie Czystego Powietrza ma zapewnić pomoc gmin oraz włączenie do programu banków.

 

- W połowie 2021 r. ruszy ścieżka bankowa zapowiada minister Kurtyka. - Dodatkowo przygotowujemy ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną programu. Przygotowaliśmy również pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w Czyste Powietrze.

 

Dzięki przeznaczonym środkom finansowym, gminy będą mogły stworzyć punkty konsultacyjne na swoim terenie, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku do programu.

 

Do tej pory tysiąc gmin zadeklarowało chęć pomocy swoim mieszkańcom w sięganiu po dotacje na wymianę starych kopciuchów. Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie o współpracy przy programie. Samorząd uzyska do 30 tys. na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego Powietrza, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 przy podwyższonym poziomie dofinansowania.