Nowe fakty o programie Czyste Powietrze

– W październiku ubiegłego roku złożyłem wniosek o dotację na wymianę pieca z programu Czyste Powietrze, regulaminowe 90 dni roboczych na jego rozpatrzenie minęło w połowie lutego, nie ma umowy ani dotacji… – takimi informacjami zasypywani jesteśmy przez ostatnie dni. O zbyt wolnej realizacji programu rozpisują się ogólnopolskie media, w tym Gazeta Wyborcza w artykule Czyste Powietrze z obietnic PIS z dnia 22.02.2019r.

26/02/2019 – Materiał archiwalny

http://wyborcza.pl/7,75398,24481420,czyste-powietrze-sztandarowy-program-pis-to-fikcja.html

 

Program został uruchomiony 19 września ubiegłego roku i do dziś złożono w sumie blisko 31 000 wniosków na łączną kwotę około 670 mln zł. Obecnie w całym kraju podpisano 623 umowy na kwotę blisko 8 000 000 i każdego dnia ta liczba wzrasta – informuje Ministerstwo Środowiska.

 

Ponadto w wielu wojewódzkich funduszach – szczególnie tych, gdzie złożono największą liczbę wniosków – podjęto uchwały o udzieleniu dofinansowania, np. w województwie mazowieckim ponad 500 decyzji na kwotę 7 000 000 zł, w województwie śląskim ponad 200 decyzji na kwotę blisko 3 000 000 zł. W najbliższym czasie beneficjenci zostaną wezwani do podpisania umów – uspokaja organizator programu.

 

Nie jest też prawdą, iż wniosek można złożyć tylko przez Internet – informuje Ministerstwo Środowiska. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (aktualny formularz do pobrania w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale). Ponadto nie jest też prawdą, iż wnioski muszą być dostarczone na miejsce osobiście. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze osobiście lub poprzez placówkę pocztową.

 

Oświadczenie Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odnoszące się do artykułu Gazety Wyborczej można przeczytać tutaj:

www.gov.pl/­web/­srodowisko/­wyjasnienie-do-artykulu-gazety-wyborczej-czyste-powietrze-z-obietnic-pis

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze realizowany jest na obszarze całego kraju, a planowany czas realizacji to 10 lat. Działania rządowe mają słuszny cel, ale potrzebują znacznego przyspieszenia. Założenie programu o wymianie ponad 3 mln kopciuchów sprawdzi się pod warunkiem modernizacji ok. 300 tys. kotłowni w ciągu roku. Przy utrzymującej się tendencjach, będziemy oczyszczali powietrze w Polsce jeszcze przez co najmniej 50 lat! Niepokojące jest również to, że do programu kwalifikuje się zasypowe kotły na węgiel – paliwo nie gwarantujące powtarzalnej, wysokiej jakości. Kotły zasypowe nie pomogą wyeliminować skłonności Polaków do spalania odpadów. Łatwo zamieniają się w śmieciuchy, gdy nie zapewnimy paliwa odpowiedniej jakości, a certyfikat ekoprojektu wymagany przez organizatorów programu to dokument, który nie ma przełożenia na polską rzeczywistość i w przypadku kotłów zasypowych na węgiel, sprawdza się jedynie w idealnych warunkach laboratoryjnych.